Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Malířství 1 - zimní

FaVU-B4M1-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace. Realizace a veřejná obhajoba praktické bakalářské práce. Zároveň předloží ke schválení projekt svého magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti prokazují připravenost realizovat bakalářskou práci na základě vlastních rešerší, skic, předchozích výstavních projektů. Z vlastních formulovaných témat po debatě s pedagogem vyberou téma bakalářské práce.

Prerekvizity

Schopnost pojednat samostatně zadaný ateliérový úkol.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových i individuálních konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení zápočtů: odpovídající množství, náročnost a kvalita, nasazení, splnění úkolů, komunikativnost.

Osnovy výuky

Podstatnou součástí práce by měla být každodenní, zejména kresebná reflexe nejrůznějších vizuálních i mentálních podnětů - "každodennost" potkávání se s věcmi, situacemi, ale i společenskými tenzemi - kresba jako záznam i odhalení esence nějakého fenoménu (nebo výtvarného principu - kompozice...). Vedoucí, asistent/ka a doktorand/ka prezentují studentům své praktické zkušenosti z oboru.

Učební cíle

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál. Cílem studia jsou aktivní studenti, kteří ověřují své dovednosti v kontextuální praxi.
Rozvíjení individuálních schopností, používání jazyka malby a kresby, průzkum dalších technik a postupů a jejich případná tematizace - specifikace a realizace indiv. záměrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

Uta Grosenock(ed.):Art Now, vol.II.,Taschen 2005
Vitamin P, Phaidon 2004
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Doporučená literatura

Jiří Přibáň:Obrazy české postmoderny,Kant 2011
Karel Císař:Věci o kterých s nikým nemluvím, Agite/Fra 2010
Herschel B. Chipp:Theories of Modern Art, UC Press 1971
Hal Foster:Vision and Visuality, Bay Press 1988

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.