Fakulta výtvarných umění VUT (FaVU) je dlouholetým členem mezinárodní organizace ELIA (www.elia-artschools.org) a Asociace umělecký fakult České republiky, kterou na konci roku 2016 spoluzaložila. Externí mezinárodní evaluací Fakulta výtvarných umění VUT prošla v roce 2007 (ELIA) a v roce 2019 (EQ-Arts). V roce 2018 byla fakulta spoluřešitelem Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol, v roce 2019 se fakulta společně s AVU v Praze účastnila Výzkumu sociálního, ekonomického a kulturního zázemí studentek a studentů vysokých uměleckých škol v ČR. V letech 2021–2022 fakulta prošla externím šetřením mapujícím studijní a pracovní prostředí FaVU s cílem posílit vnitřní mechanismy v oblasti sociálního bezpečí.

         

Hodnocení kvality výukyOtázky anonymní studentské předmětové ankety (od akad. roku 2019/2020):

  1. Obsah předmětu považuji za přínosný vzhledem k mému uměleckému rozvoji. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
  2. Množství odučených hodin a jejich frekvenci považuji za dostatečnou. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
  3. Informace a vědomosti získané v předmětu jsem nezískal(a) v jiných předmětech fakulty. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
  4. Možnost pro rozvinutí odpovědí na otázky 1 až 3: (textové pole)
  5. Odbornou úroveň přednášek/seminářů/cvičení považuji za dostatečnou. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
  6. Výklad vyučující(ho) byl srozumitelný a přehledný. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
  7. Vyučující přicházel(a) do výuky dobře připraven(a). (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
  8. Vyučující jasně sdělil(a), jaké znalosti a dovednosti povedou k úspěšnému ukončení předmětu. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
  9. Komunikace mezi vyučující(m) a studenty byla bezproblémová. (škála 5 od naprosto souhlasím po nesouhlasím)
  10. Místo pro další sdělení k vyučující(mu): (textové pole)

Zpracovali Cenek, Zálešák, Klodová, Hládeková, Korbička, Macháček, Zandálková (RSP prosinec 2019).

Hodnocení fakulty v Registru uměleckých výstupů (RUV)


Bodů za rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
UMPRUM 12702 HAMU 12353 HAMU 12909 UMPRUM 14989 UMPRUM 14819 FaVU VUT 14614 FaVU VUT 11400
HF JAMU 10899 UMPRUM 12300 UMPRUM 10063 FAMU 10355 HAMU 12082 UMPRUM 13687 UMPRUM 10942
HAMU 9959 FMK UTB 8658 FUD UJEP 8417 FA ČVUT 10093 FA ČVUT 11930 HAMU 13598 FA ČVUT 8751
FA ČVUT 8791 FA ČVUT 8022 FAMU 8166 HAMU 9767 AVU 9297 FA ČVUT 11414 HAMU 8624
FUD UJEP 7190 AVU 7772 HF JAMU 7167 AVU 7259 FDU ZČU 8483 HF JAMU 10653 FDU ZČU 7852
DAMU 7089 HF JAMU 7304 AVU 7112 HF JAMU 6972 FaVU VUT 8068 FDU ZČU 10254 AVU 6308
AVU 6900 FAMU 5615 FMK UTB 6830 FMK UTB 6566 FU OU 7801 AVU 10016 HF JAMU 5967
DF JAMU 5633 FUD UJEP 5604 FA ČVUT 6442 FDU ZČU 5992 FMK UTB 6994 FAMU 8382 FU OU 5534
FMK UTB 5577 FU OU 5432 FaVU VUT 6360 FaVU VUT 5955 FUD UJEP 6804 FU OU 7687 FMK UTB 5382
FaVU VUT 5540 FaVU VUT 5341 FDU ZČU 6065 FU OU 5552 FAMU 6327 FMK UTB 6717 FAST ČVUT 4597
FDU ZČU 5511 DF JAMU 5165 DF JAMU 5947 FUD UJEP 5271 HF JAMU 5877 FUD UJEP 6530 FUD UJEP 4286
PedF UHK 4371 FDU ZČU 5154 FU OU 5651 FAST ČVUT 4009 LDF MENDELU 5096 DAMU 5933 FAMU 4187
FAMU 3897 PedF UHK 4698 DAMU 4681 DF JAMU 3946 DF JAMU 4881 FAST ČVUT 5217 FPF SU (ITF) 4019
FU OU 3825 DAMU 4605 FPF SU (ITF) 4357 PedF UHK 3573 DAMU 4550 DF JAMU 5150 DF JAMU 3408
FPF SU (ITF) 3574 FPF SU (ITF) 4098 PedF UPOL 3466 LDF MENDELU 3478 FPF SU (ITF) 3915 FPF SU (ITF) 3826 DAMU 3228
PedF UPOL 3056 FAST ČVUT 3244 PedF UHK 3296 FPF SU (ITF) 3267 FAST ČVUT 3714 LDF MENDELU 3754 FA VUT 2932
FAST ČVUT 2517 FF UK 2944 FAST ČVUT 2370 DAMU 2919 FA VUT 3477 FA VUT 2622 LDF MENDELU 2017
FUA TUL 1660 PedF UPOL 2866 LDF MENDELU 2048 FF UK 2593 PedF UHK 2430 PedF UHK 2503 PedF UHK 1981
FF UK 1411 FUA TUL 1720 FF UK 1958 PedF UPOL 2340 PedF UPOL 2014 PedF ZČU 2229 PedF ZČU 1536
FSI VUT 1328 FF MUNI 1398 PedF ZČU 1648 FA VUT 1736 FUA TUL 1569 PedF UPOL 1970 FUA TUL 1312
FA VUT 1245 LDF MENDELU 1386 FSI VUT 1474 PedF ZČU 1019 FSI VUT 1412 ART & DESIGN 1566 FSI VUT 1272
FAST VŠB 1216 PedF ZČU 975 FF MUNI 1141 FF UPOL 914 PedF ZČU 1024 FF UK 1410 ART & DESIGN 1119
PedF ZČU 1183 ZF MENDELU 966 FUA TUL 1108 ZF MENDELU 859 FF UK 1005 ZF MENDELU 1144 ZF MENDELU 1097
FF MUNI 1134 FAST VŠB 951 FAMO 917 FUA TUL 792 FF MUNI 861 FAST VŠB 1086 PedF UPOL 989
FF UPOL 1056 FA VUT 856 FA VUT 912 FF MUNI 749 ZF MENDELU 837 FUA TUL 864 FAST VŠB 925
ZF MENDELU 1025 FSI VUT 822 PedF UK 817 PedF UK 724 PedF MUNI 817 PedF UK 762 FF UPOL 659
PedF UJEP 592 FF UPOL 626 ZF MENDELU 785 FSI VUT 672 FT TUL 808 PedF OU 748 PedF UK 637
PedF JČU 517 FI MUNI 622 FAST VŠB 717 PedF MUNI 660 PedF UK 803 FR UPa 723 FR UPa 626
PedF MUNI 498 PedF UK 603 FF UPOL 708 ART & DESIGN 660 FSC UK 714 PedF MUNI 658 FF JČU 539
FAOOZ CZU 415 FR UPa 570 FT TUL 680 FAST VŠB 617 PedF JČU 582 FF UPOL 643 PedF UJEP 529
FI MUNI 372 PedF UJEP 546 PedF JČU 445 PedF UJEP 602 FAST VŠB 534 FSI VUT 624 PedF MUNI 465
FR UPa 365 FF JČU 453 PedF MUNI 417 FAMO 597 FAOOZ CZU 503 PedF UJEP 571 FF UK 387
LDF MENDELU 322 PedF MUNI 433 FR UPa 382 FAOOZ CZU 500 ART & DESIGN 494 FAST VUT 530 FAOOZ CZU 378
FT TUL 309 PedF JČU 410 FAOOZ CZU 307 FR UPa 491 PedF OU 492 PedF JČU 528 FAST VUT 368
PedF UK 286 FHS UK 397 FAST VUT 302 FSC UK 461 FAST VUT 477 FAOOZ CZU 519 FSC UK 305
FHS UK 219 PedF OU 321 PedF OU 299 PedF JČU 383 FR UPa 473 FF JČU 442 FI MUNI 295
FF JČU 215 FT TUL 303 FI MUNI 278 FAST VUT 379 FF UPOL 447 FT TUL 352 PedF OU 292
PedF OU 197 FAST VUT 287 PedF UJEP 276 PedF OU 347 PedF UJEP 402 FSC UK 311 PedF JČU 271
FAST VUT 168 FAOOZ CZU 271 FSC UK 179 FT TUL 283 FF JČU 347 FIS VŠE 308 ARCHIP 258
TF JČU 136 TF JČU 218 VŠKK 154 ARCHIP 171 ARCHIP 340 ARCHIP 251 FF MUNI 225
FF UPa 108 FF UPa 117 FPHP TUL 139 FHS UK 161 FI MUNI 336 FF MUNI 228 FPHP TUL 196
FIS VŠE 75 FEKT ČVUT 103 FHS UK 134 FF OU 148 FHS UK 311 FPHP TUL 220 FIS VŠE 192
FPHP TUL 53 FSC UK 77 FF JČU 123 FI MUNI 116 FAMO 253 FHS UK 208 FT TUL 174
FCHT VŠCHT 42 FPHP TUL 51 FF OU 84 FIS VŠE 85 TF JČU 74 FI MUNI 181 FHS UK 121
FSC UK 41 FIS VŠE 46 FCHT VŠCHT 60 FF JČU 84 UJAK 60 FCHT VŠCHT 110 FAMO 68
FHS UTB 36 FCHT VŠCHT 39 FF UPa 57 FPHP TUL 84 FCHT VŠCHT 59 TF JČU 48 FS VŠB 46
FP VŠE 19 FHS UTB 31 FIS VŠE 57 TF JČU 66 FIS VŠE 56 FAMO 44 FCHT VŠCHT 43
    FP VŠE 26 TF JČU 52 FF UPa 60 FS VŠB 48 FF UPa 24 UJAK 24
        ARCHIP 43 FCHT VŠCHT 46 FEKT ČVUT 34 FHS UTB 12 FF UPa 24
        FP VŠE 10 FS VŠB 38 FPHP TUL 31 MATFYZ UK 8 MATFYZ UK 14
            FEKT ČVUT 25 FF UPa 30     FF UJEP 12
            UJAK 20 FHS UTB 12     TF JČU 10
            MATFYZ UK 3 MATFYZ UK 8     FŽP CZU 8
Srovnání subjektů vykazujících v RUV (2014–2020), pořadí dle bodů v jednotlivých letech. Zdroj: www.ruv.cz/app.

Struktura kvality výstupů fakulty v Registru uměleckých výstupů (RUV)


Kategorie výstupů po certifikaci 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (2012–2020)
AKX 1 1 1 1 3 1 2 8 2 20
AKY   1       1 2   3 7
AKZ       1           1
ALX 1   2   3 3 3 3 2 17
ALY   1               1
ALZ                 1 1
AMX       1     2 2   5
BKX   1     1 2 4 8 2 18
BKY 8 4 3 4 5 9 6 16 20 75
BKZ 8 4 3 8 9 6 3 4 2 47
BLX 9 3 5 10 7 8 5 21 12 80
BLY 12 13 31 20 18 24 29 55 53 255
BLZ 16 21 13 9 17 9 21 19 16 141
BMX 3 4 10 3 1 2 4 6 8 41
BMY 11 21 27 23 24 15 29 53 50 253
BMZ 6 14 4 5 2 4 5 8 10 58
CKX 1     1 1 1   1   5
CKY       1 5     3 1 10
CKZ 8 1 1 1 5 3 1 8 6 34
CLX 5     1       1 1 8
CLY 9 10 1 9 6 4 9 8 1 57
CLZ 23 39 53 55 75 47 57 75 81 505
CMX 1 3   2 2   6 6 1 21
CMY 6 11 16 16 3 10 13 26 13 114
CMZ 25 94 58 67 87 62 47 72 86 598
A* 2 3 3 3 6 5 9 13 8 52
B* 73 85 96 82 84 79 106 190 173 968
C* 78 158 129 153 184 127 133 200 190 1352
D* 23 28 40 62 47 54 67 82 58 461
(výstupů po certifikaci)* 176 274 268 300 321 265 315 485 429 2833
Stav k srpnu 2021. Zdroj: www.ruv.cz/app. *Bez vyřazených výstupů.

Segmenty výstupů fakulty v Registru uměleckých výstupů (RUV)


Segment/podsegment                    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (2012–2020)
Architektura   1     7 7 9 12 6 42
Krajinářská architektura                 2 2
Audiovize   4 2   3   2 13 12 36
Grafický design 13 34 30 36 36 38 55 125 118 485
Móda, textil, šperk       1     2 1 6 10
Produktový a průmyslový design 1 2   6 6 3 6 8 7 39
Hudba 2   1 3 14 1 6 5 1 33
Literatura 1   1 1 1 3 1 10 11 29
Scénická umění 2     4 5 4 3 10 2 30
Restaurování 1 2 1 3 11 4   1 4 27
Výtvarná umění 156 231 233 246 238 205 231 300 260 2100
(výstupů po certifikaci)* 176 274 268 300 321 265 315 485 429 2833
Stav k srpnu 2021. Zdroj: www.ruv.cz/app*Bez vyřazených výstupů.

Hodnocení výsledků VaVaI dle Metodiky 17+ v aplikaci SKV (Systém kvalitních výsledků)


M17+ / Modul 1 Kritérium (H17–H20) Hodnocení/stupeň (H17–H20) Počet vykázaných výsledků dle období
                        Přínos k poznání Společenská relevance 1 2 3 4 5 N 1–3 H17 H18 H19 H20 (H17–H20)
DAMU 4 6 0 3 4 3 0 0 7 3 3 1 3 10
FAMU 6 3 1 3 2 2 0 1 6 2 2 3 2 9
HAMU 6 5 0 2 6 2 0 1 8 2 3 3 3 11
AVU 6 4 0 2 3 4 0 1 5 2 3 2 3 10
UMPRUM 14 7 1 9 6 4 0 1 16 3 11 4 3 21
FU OU 2 3 0 2 1 2 0 0 3 2 1 1 1 5
FUA TUL 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 3 1 0 4
FUD UJEP 0 7 0 0 1 6 0 0 1 2 2 3 0 7
FDU ZČU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FR UPa 2 4 0 3 2 1 0 0 5 2 0 2 2 6
FMK UTB 4 21 0 0 0 10 15 0 0 0 11 6 8 25
FaVU VUT 3 7 0 0 4 1 5* 0 4 0 0 5 5 10
DF JAMU 7 0 0 1 3 3 0 0 4 0 2 3 2 7
HF JAMU 5 1 0 0 3 3 0 0 3 1 2 2 1 6
(mezisoučet) 60 71 2   25 36 44 20 4   63 19 43 36 33 131
Srovnání uměleckých fakult a akademií vykazujících v SKV s obdobným vědním oborem. Hodnocení vybraných výsledků v rámci Modulu 1 realizované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí (Modul 2, který používá bibliometrické nástroje hodnocení, je pro humanitní vědy nevhodný). Zdroj: hodnoceni.rvvi.czhodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/nebiblio.  

*Negativně hodnocené (resp. nehodnocené) publikace v důsledku chybného vykázání.

Druhy výsledků VaVaI v Modulu 1


M17+ / Modul 1 C D G J M N O P W počet výstupů
(H17–H20)
                                           Odborná kniha Kapitola resp. kapitoly v odborné knize Stať ve sborníku Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost) Uspořádání (zorganizování) konference Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku Patent Uspořádání (zorganizování) workshopu                           
DAMU 7       1 2         10
FAMU 6       1   1 1     9
HAMU 6     1 2       1 1 11
AVU 6       2   2       10
UMPRUM 12 7     2           21
FU OU 2 2     1           5
FUA TUL         1     3     4
FUD UJEP 3 4                 7
FDU ZČU                     0
FR UPa 1 1 1   1   2       6
FMK UTB 14   1   8       2   25
FaVU VUT 8 2                 10
DF JAMU 6 1                 7
HF JAMU 5 1                 6
(mezisoučet) 76 18 2 1 19 2 5 4 3 1 131
Srovnání uměleckých fakult a akademií vykazujících v SKV s obdobným vědním oborem. Zdroj: hodnoceni.rvvi.cz, hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/nebiblio.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek