Fakulta výtvarných umění VUT (FaVU) je dlouholetým členem mezinárodní organizace ELIA (www.elia-artschools.org) a Asociace umělecký fakult České republiky, kterou na konci roku 2016 spoluzaložila. Externí mezinárodní evaluací FaVU prošla v roce 2007 (ELIA) a v roce 2019 (EQ-Arts). V roce 2018 byla fakulta spoluřešitelem Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol, v roce 2019 se fakulta společně s AVU v Praze účastnila Výzkumu sociálního, ekonomického a kulturního zázemí studentek a studentů vysokých uměleckých škol v ČR.

Hodnocení fakulty agenturou EQ-Arts (po přihlášení): www.favu.vut.cz/fakulta/hodnoceni-kvality/evaluace
Hodnocení kvality v rámci univerzity: www.vutbr.cz/uredni-deska/hodnoceni-kvality

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek