Fakulta výtvarných umění VUT je členem mezinárodní organizace ELIA (www.elia-artschools.org) a Asociace umělecký fakult České republiky. Externí mezinárodní evaluací FaVU prošla v roce 2007 (ELIA) a v roce 2019 (EQ-Arts). V roce 2018 byla fakulta spoluřešitelem Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol.

Hodnocení kvality v rámci univerzity: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/hodnoceni-kvality

Hodnocení kvality výuky

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Odpovědnost: Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.