Fakulta výtvarných umění VUT (FaVU) je dlouholetým členem mezinárodní organizace ELIA (www.elia-artschools.org) a Asociace umělecký fakult České republiky, kterou spoluzaložila. Externí mezinárodní evaluací FaVU prošla v roce 2007 (ELIA) a v roce 2019 (EQ-Arts). V roce 2018 byla fakulta spoluřešitelem Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol.

Hodnocení kvality v rámci univerzity: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/hodnoceni-kvality
Hodnocení EQ-Arts (po přihlášení): https://www.favu.vut.cz/fakulta/hodnoceni-kvality/evaluace

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek