Detail předmětu

Úvod do permakulturního designu

FaVU-1UPDAk. rok: 2021/2022

Kurz je koncipován jako cyklus na sebe navazujících přednášek. V rámci jednotlivých hodin se studentky a studenti seznámí s obecnou definicí permakulturního designu a okolnostmi jeho vzniku. Další přednášky a cvičení se budou zabývat jednotlivými principy permakulturního designu a možnostmi jejich aplikace na další antropogenně vytvořené struktury. Na závěr semestru se tak posluchačky a posluchači kurzu seznámí také s problematikou permakulturního designu lidských společenstev a environmentálního aktivismu. Na kurz Úvod do permakulturního designu v letním semestru navazují prakticky orientované exkurze a workshopy vyučované v rámci předmětu Modulární výuka technologií (workshop).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu by mělo studentům pomoci orientovat se v základních termínech permakulturního designu a možnostech jejich aplikování ve vlastní tvorbě či jiných činnostech. Vedle toho si studující osvojí základy samozásobitelství a environmentálně šetrného přístupu ke svému okolí.

Prerekvizity

Předchozí zkušenost s oblastí permakulturního designu není nutná.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, analýza textů a vybraných projektů, diskuze, praktické ukázky a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro připuštění ke zkoušce, jež má podobu písemného testu, jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence, větší míru absencí lze kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyučujícím) a odevzdání závěrečného úkolu, jenž bude předmětem diskuse formou kolokvia.

Osnovy výuky

1 Úvodní hodina. Permakultura – Co? Kdy? Proč? Jak? Kde?
2 Základní principy permakulturního designu včetně etických pravidel. Je vůbec možné dosáhnout udržitelnosti v umělecké tvorbě?
3 Nakládání s vodou (způsoby schraňování dešťové vody, vodní stavby, možnosti závlahy, aquakultura, aquaponie)
4 Půda a její vlastnosti (druhy zeminy, mikrobiologie půdního prostředí)
5 Základy genetiky pro pěstitele (Na co přišel G. J. Mendel? Co je to generace F1? Co jsou to nehybridní odrůdy? Jak si vyšlechtit vlastní odrůdu? Co je to semenaření?)
6 Polykultury/monokultury (výhody/nevýhody, mezidruhová spolupráce)
7 Městská permakultura („Transition cities“, samozásobitelství balkónem, veřejná zeleň)
8 Zazimování zahrady (příprava na další sezónu, možnosti samozásobitelství v zimě)
9 Cvičení – Jak vytvořit plán pro kultivaci prostoru prostřednictvím permakulturního designu? (zadání úkolu)
10 Permakulturní design lidských společenstev (konsenzus, nehierarchické struktury, neviditelné struktury)
11 Ekologie a aktivismus (Lze dosáhnout změny "zespod"?)
12. a 13. Návrhy permakulturního designu zvolených stanovišť a jejich a konzultování.

Učební cíle

Cílem kurzu je nabídnout studentkám a studentům základní orientaci v klíčových pojmech, principech a teoriích permakulturního designu. Ten je představen v souvislosti širšího vývoje moderního environmentálního uvědomění jako jedna z možných odpovědí na klimatickou krizi. Postupně se posluchačky a posluchači dozvědí více o jednotlivých oblastech zájmu permakultury a seznámí se též s praktickým užitím permakulturního designu, a to jak pro účely své tvorby, tak i další činnosti antropogenní podstaty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Doporučená literatura

D’Alisa G, Demaria F, Kallis G. DEGROWTH: A Vocabulary for a New Era. Routledge; 2015. 212 s. ISBN: 9781138000773
Fowkes M, Fowkes R.: Art and sustainability. In Morray J., Cawthorne G., Dey C. & . Andrew C., editors. Enough for all forever: A handbook for learning about sustainability. Champaign, Illinois: Common Ground, 2012. s. 215-228.
Hemenway T. The Permaculture City: Regenerative Design for Urban, Suburban, and Town Resilience. Vermont: Chelsea Green Publishing Company; 2015. 288 s. ISBN: 1603585265
Holmgren D. Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. Svojanov: PermaLot; 2006. 296 s. ISBN: 80-239-8125-0
Johanisová N. Růst či nerůst? Sedmá generace. 22. února 2011; 20(1): 3-5.
Macnamara L. People & Permaculture. England: Permanent Publications; 2012. 295 s. ISBN: 978-1-85623-087-2
Mollison B. Permaculture Two: Practical Design for Town and Country in Permanent Agriculture. Australia: Tagari Publications; 1979. 150 s. ISBN: 0908228007
Mollison B. Permaculture: A Designers' Manual. Australia: Tagari Publications; 1988. 574 s. ISBN: 0908228015
Mollison B, Holmgren D. Permaculture One. A Perenial Agriculture for Human Settlements. Transworld Publishers; 1978. 128 s. ISBN: 0552980609
Smith R, Hertzberg M, Westphal R. A Consensus Handbook: Co-operative decision-making for activists, co-ops and communities. England: Seeds for Change Lancaster Co-operative ltd; 2013. 224 s. ISBN: 978-0957587106

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor