Detail předmětu

Feminist (and) Queer Issues in Art, Film, and beyond (1970-1990s)

FaVU-2FQIAk. rok: 2021/2022

Výběr materiálu je veden zejména s ohledem na starší období feminismu a queer vizuality – na 80. a 90. léta – a zaměřuje se na dvě větve: v rámci feministického (a queer feministického) uměleckého diskurzu na otázky reprezentace či jejího nedostatku v kurátorských strategií dominantních uměleckých institucí a kurátorských narativů, na problematiku erotické svrchovanosti reprezentace v polemice s kritikou objektifikace a sexualizace ženských a queer těl či na problematiku aktivistických přístupů v umění (a rizika jejich historizace a zahrnutí do velkých uměleckých institucí a narativů). V druhém bloku předmětu se studenti seznámí s některými zásadními filmovými díly vytvořenými queer umělkyněmi a umělci – ať už v 90. letech či na přelomu milénia v rámci proudu tzv. New Queer Cinema, nebo s díly staršími, vytvořenými v 70. letech např. Johnem Watersem nebo Ulrike Ottinger.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studující získají vhled do témat a estetik, které přinesla starší období feminismu a queer studies a budou schopny/i tato témata kriticky reflektovat a začlenit do širšího kontextu ať už dobového, tak do kontextu současných diskurzů propojující feministická a queer témata v současném umění. Studující budou schopny/i lépe reflektovat některé aspekty fungování institucionálního uměleckého provozu, získají hlubší vhled do politiky identit a reprezentace a odlišných přístupů k nim.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět nemá charakter přehledových přednášek, nýbrž seminární formu, která je postavena na analýze jednoho či dvou krátkých textů na každé hodině (ve studenty*tkami předem vypracovaném krátkém shrnutí), příp. analýze jednoho či dvou filmových děl (nebo kombinace filmového díla a textu k němu). Formou výuky je společná diskuse v semináři, týkající se konkrétního zadaného textu/díla. V případě nařízené distanční výuky je předmět možné vyučovat hybridní formou či zcela online (MS Teams).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě plnění dílčích úkolů a aktivní účasti na seminářích (studující musí na konci semestru mít splněny všechny průběžné úkoly + docházku).

Osnovy výuky

1. Lucy Lippard – Trojan Horses: Activist Art and Power, Andrea Fraser -There is No Place Like Home
2. Greta Gaart – Toward Queer Ecofeminism; Tanya Augburg: Ars Eroticas of Their Own Making: Explicit Sexual Imagery in American Feminist Art.
3. Mira Schorr – Patrilineage, Guerilla Girls, Ridykelous
4. Griselda Pollock on Screen Theory
5. Griselda Pollock + Roszika Parker/Old Mistresses (Women, Art, and Ideology – Questions for Feminist Art Historians)
6. Amelia Jones (Essentialism, Feminism, and Art – Spaces Where „Woman“ Oozes Away )
7. Alexandra Kokoli and Angela Dmitrikaki – Politics in a Glass Case: Feminism, Exhibition Cultures, and Curatorial Transgressions
8. Gloria Andalzúa (La Conciencia de la Mestiza: Towards a New Consciouness) and Audre Lorde (Uses of the Erotic: The Erotic as Power)
9. Avant-garde queer and film – Ulrike Ottinger - FreakOrlando
10. New Queer Cinema: Isaac Julien – Looking for Langston, New Queer Cinema: Todd Haynes - Poison
11. Forbidden Love – The Unshamed Stories of Lesbian Lives (1992) – Aerlin Weismann and Lynne Fernie
12. New Queer Cinema: Boys Don’t Cry and (post NQC) Brokeback Mountain – the tragedy of rural queer
13. John Waters & Divine (Pink Flamingos, etc)

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studující s vybranými queer a feministickými tématy ve spojení s problematikou politiky reprezentace ve vizuálním umění a filmu v její dnes už historické perspektivě (80. a 90. léta). Studující získají možnost propojit si tyto perspektivy se současným diskurzem, který se ve vizuálním umění v otázkách s tímto zaměřením vede.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Akceptovány jsou 2, v případě online výuky 3 neomluvené absence.

Základní literatura

Saraswati, L.Ayu and Shaw, Barbara. Feminist and Queer Theory. An Intersectional and Transnational Reader. (EN)
Jones, Amelia. The Feminism and Visual Culture Reader. (EN)
Robinson, Hillary, and Buszek, Maria Elena. A Companion to Feminist Art. (EN)
Robinson, Hillary. Feminism Art Theory. An Anthology 1968 – 2014. (EN)
Rich, B. Ruby: New Queer Cinema: Director’s Cut (EN)
Juett, J. Anne and Jones, David. Coming Out to the Mainstream: New Queer Cinema in the 21st Century - (EN)
Pollock, Griselda, and Parker, Roszika. Old Mistresses: Women, Art, and Ideology. (EN)
Pollock, Griselda. Vision and Difference. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor