Detail předmětu

Výtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 2

FaVU-VUBAII-LAk. rok: 2021/2022

Tento kurz tematicky navazuje na přednáškový blok Výtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 1 / zimní semestr. Přednášky jsou zaměřeny na představení významných architektonických a urbanistických realizací z období let 1948–1989 z hlediska jejich funkce a míry integrace výtvarného umění. Tyto výsledky vzájemné spolupráce architektů a výtvarných umělců budou interpretovány na pozadí dobového společensko-politického vývoje, který zaznamenal razantní proměnu zejména mezi lety 1954–1963, kdy došlo k odklonu od socialistického realismu ve prospěch autonomní výtvarné tvorby, která vznikala v souladu s Vládním usnesením č. 355/1963 a jeho prováděcími pokyny. Jedná se zejména o brněnské obytné celky, sportovní architekturu, nemocnice, zařízení předškolního, školního a vysokoškolského vzdělávání, ubytovací kapacity (mezinárodní hotely, vysokoškolské koleje), výzkumné ústavy, solitérní obchodní domy, občanskou vybavenost a další. V rámci semestrální výuky budou zajištěny dvě exkurze, jejichž forma bude mít podobu terénního výzkumu s doprovodnou komentovanou prohlídkou „před originály“ za účasti externího odborníka.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít přehled o významných realizacích architektury a výtvarného umění v Brně z období socialistického realismu, tzv. bruselského stylu nebo internacionální moderny. Studenti získají konkrétní představu o podobách a institucionálním pozadí dobové spolupráce umělců s designéry a architekty.

Prerekvizity

Všeobecný kulturní přehled. Orientace v poválečném vývoji českého umění a architektury.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kombinace přednášek a exkurzí zaměřených na přímou zkušenost se stavbami a uměním v architektuře, které jsou probírané v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška (písemný test).

Osnovy výuky

1. Úvod: role výtvarného umění v architektuře, jeho financování, vysvětlení pojmu „gesamtkunstwerk“
2. Brněnské „gesamtkunstwerky“ z období socialistického realismu (bytový ansámbl Tučkova-Klatovská-Botanická-Hrnčířská, budova Hutního projektu na Moravském náměstí)
3. BVV (role výstavnictví, výšková budova BVV, pavilon Z a další)
4. Mezinárodní hotely: International, Continental, Myslivna, Voroněž
5. Smuteční síň Židenice
6. Sídliště Úvoz, sídliště Juliánov
7. Exkurze I: smuteční síň Židenice, Juliánov a Bílá hora
8. Sídliště Lesná, výtvarné umění v prostoru skotského hornického města Glenrothes (srovnání)
9. Sídliště Kohoutovice a nerealizovaná studie Vladimíra Pally
10. Výzkumné ústavy (Sdružené výzkumné ústavy, Výzkumný ústav valivých ložisek)
11. Doškolovací ústav a Fakultní nemocnice Bohunice
12. Sportovní stadion Lužánky, Velodrom
13. Exkurze II: sídliště Kohoutovice a hotel Myslivna

Učební cíle

Seznámit studenty s vybranými realizacemi brněnské architektury a výtvarného umění poválečného období – vedle vybraných solitérních realizací představit především velké stavební úlohy v oblasti bytové výstavby a občanské vybavenosti. Seznámit na konkrétních příkladech s dobovým teoretickým diskursem i současnou reflexí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (max. 4 neomluvené absence).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor