Detail předmětu

Výtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989) 1

FaVU-VUBAI-ZAk. rok: 2021/2022

Tematické zaměření přednášek je orientováno na spolupráci významných brněnských architektů a výtvarných umělců při realizaci urbanistických souborů a solitérních staveb v období mezi lety 1948–1989. Pozornost bude věnována jak činnosti svazových organizací a legislativnímu ukotvení vzájemné spolupráce – tedy kulturně-politickému ovzduší poválečného Československa – tak představení klíčových osobností z řad architektů a výtvarných umělců, jejichž činnost spadá do 2. poloviny 20. století. Dále dojde k představení vývoje spolupráce architektů a výtvarníků v období socialistického realismu 50. let, tvůrčího uvolnění 60. let a období normalizace v Československu. V rámci semestrální výuky budou zajištěny dvě exkurze, jejichž forma bude mít podobu terénního výzkumu s doprovodnou komentovanou prohlídkou „před originály“ a jedna přednáška externího odborníka na problematiku československého socialistického realismu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní orientaci ve vývoji poválečného umění a architektury. Na příkladech brněnských realizací budou schopni identifikovat charakteristické stylové projevy světové architektury a umění. Budou disponovat přehledem významných tvůrců a znalostí teoretických východisek interpretace a hodnocení poválečného kulturního dědictví.

Prerekvizity

Základní znalosti o vývoji poválečné. Všeobecný kulturní přehled.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek a exkurzí.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška (písemný test).

Osnovy výuky

1. Úvod: od brněnské meziválečné moderny k založení Stavoprojektu
2. Představení svazových organizací a jejich publikační činnosti (Svaz československých výtvarných umělců, Svaz československých architektů, Český fond výtvarných umění, Dílo)
3. Socialistický realismus v brněnské architektuře: představení pojmu socialistický realismus na příkladech brněnské bytové výstavby
4. Přednáška externího odborníka na téma československý socialistický realismus
5. Významní architekti socialistického realismu v Brně: Vladimír Meduna, Jiří Kroha, František Zounek, Vilém Kuba, Jaroslav Ledvina, Václav Roštlapil a další.
6. Významní sochaři socialistického realismu v Brně: Miloš Axman a Konrád Babraj (politická linie), Sylva Lacinová (apolitická linie)
7. Od Chruščovovy kritiky ozdobnictví v architektuře k brněnské poválečné moderně: doznívání socialistického realismu a příklady experimentální bytové výstavby
8. Exkurze I: socialistický realismus a experimentální bytová výstavba v Brně
9. „Brno – město výstav a veletrhů“ (obnova brněnského výstaviště a výstavba ubytovacích kapacit pro návštěvníky veletrhů, tzv. mezinárodních hotelů)
10. Legislativní ukotvení výtvarné výzdoby v architektuře (Vládní usnesení č. 355/1963 a jeho prováděcí pokyny), role Krajských uměleckých komisí Českého fondu výtvarného umění v přidělování zakázek
11. Významní architekti poválečné moderny v Brně: Miroslav Spurný, Jan Dvořák, Ivan Ruller, Zdeněk Řihák a další
12. Významní výtvarní umělci poválečné moderny v Brně: Jan Rajlich st., Sylva Lacinová, Jiří Marek, Ladislav Martínek, Zdeněk Macháček a další
13. Exkurze II: výtvarné umění v prostoru brněnského sídliště Lesná

Učební cíle

Seznámit studenty s tvorbou významných brněnských umělců a architektů 2. poloviny 20. století se zvláštním ohledem na dobové institucionální a legislativní pozadí. Brněnské realizace z oblasti architektury a výtvarného umění (výzdoby) budou zasazeny do širšího kontextu tendencí, jakými byly socialistický realismus nebo internacionální moderna.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nepovinná účast

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor