Detail předmětu

Umění po roce 2000 (seminář)

FaVU-2U2000-LAk. rok: 2021/2022

Seminář navazující na kurz Umění po roce 2000: témata, osobnosti, události, instituce I. Seminář má formu řízené diskuze odvozené od vybraných textů vztahujících se k tematickým okruhům probíraným v kurzu Umění po roce 2000 I - zimní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se orientují v dostupných zdrojích informací o současném umění a s jejich pomocí popisují, analyzují či interpretují zvolené téma. V rámci seminárních prezentací studenti prokazují schopnost výběru a uspořádání informací a volbu vhodného způsobu jejich zprostředkování.

Prerekvizity

Orientace v dějinách umění 20. století, absolvování kurzu Umění po roce 2000 I - zimní.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Důraz je kladen na individuální přípravu studentů před jednotlivými semináři (čtení zadaných textů); v průběhu semináře vyučující řídí diskuzi tak, aby všichni měli možnosti se zapojit, a v diskuzi tak prohloubit své porozumění probíranému textu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě splněné docházky (tolerovány jsou 2 neomluvené absence), aktivní účasti na seminářích a odevzdané eseje.

Osnovy výuky

Jednotlivé semináře jsou postaveny na řízené diskuzi nad vybranými texty. Semináře mohou rovněž zahrnovat studentské prezentace k aktuálním tématům

Učební cíle

Cílem semináře je prohloubení přehledu o a schopnosti kritické diskuze o aktuálních tématech v současném umění, o významných osobnostech a událostech (mezinárodní přehlídky a veletrhy, bienále atd.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích povinná (3 povolené absence).

Základní literatura

vybrané texty z časopisů Labyrint revue, Flashart CZ/SK, Umělec, e-flux journal

Doporučená literatura

Barbara VANDERLINDEN – Elena FILIPOVIC (eds.), The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe. Cambridge MA: MIT Press, 2005
Claire BISHOP, Installation Art, London: Tate Publishing, 2011.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor