Detail předmětu

Teorie a umění ve 20. století 2 - zimní

FaVU-TU-ZAk. rok: 2021/2022

Cílem kurzu je zprostředkovat orientaci v klíčových pojmech a přístupech současné umělecké teorie a kritiky. V průběhu kurzu studenti budou seznámeni s dominujícími metodologickými přístupy v teorii umění 20. století. Jejich předběžný seznam tvoří: marxismus a postmarxismus, psychoanalýza, fenomenologie a hermeneutika, analytická filosofie, strukturalismus a poststrukturalismus, feminismus, postmoderna. Uvedení do každého z těchto přístupů bude zahrnovat dvě složky: 1. výklad filozofického pozadí, představení klíčových autorů a koncepcí; 2. aplikace na moderní a současné umění. Absolvent kurzů by měl umět porozumět „žargonu“ dnešních kritických a teoretických textů a být schopen je zařadit do patřičné myšlenkové tradice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolventi kursu by měli být schopni číst a reflektovat texty aktuální kritiky a teorie umění tak, že je dokážou zařadit do patřičného metodologického proudu v teorii 20. století. Tato orientace by jim měla umožnit rozumět uvažování o umění v jeho širších filosofických, společenských, politických souvislostech.

Prerekvizity

Znalost dějin umění i obecných dějin 19. – 20. století, zkušenost s četbou aktuální výtvarné kritiky a teorie, absolvování předcházejícího kursu Teorie a umění ve 20. století I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek, zaměřených na obecné uvedení do látky, a společné četby kratších teoretických textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška.

Osnovy výuky

1. Fenomenologie, fundamentální ontologie a hermeneutika (Husserl, Heidegger, Gadamer)
2. Existencialismus
3. Strukturalismus. Základní pojmy a metody. Od Saussurea k Levi-Straussovi
4. Západní marxismus. Frankfurtská škola kritické teorie. Althusser
5. Analytická filosofie. Frege, Wittgenstein, Austin
6. Poststrukturalismus v psychoanalýze a v literární teorii. Lacan, Barthes
7. Foucault
8. Deleuze a Guattari, Derrida, Baudrillard
9. Feminismus v teorii. Od Simone de Beauvoir k Judith Butler
10. Postmoderna. Lyotard. Postmodernismus v teorii architektury (Jencks, Venturi) a umělecké kritice (October).
11. Postmarxismus a kritika postmoderny. Jameson, Laclau, Mouffe, Ranciere, Žižek, Badiou.

Učební cíle

Cílem kurzu je dopomoci studujícím k tomu, aby se stali kvalifikovanými čtenáři současné teorie (nejen) umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Základní literatura

Miroslav PETŘÍČEK, Úvod do současné filosofie, Praha: Herrmann & synové 1997
Konrad Paul LIESSMANN, Filozofie moderního umění, Olomouc: Votobia 2000
Hal FOSTER – Rosalind KRAUSSOVÁ – Yve-Alain BOIS – Benjamin H. D. BUCHLOH, Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Praha: Slovart 2007

Doporučená literatura

Wolfgang JANKE, Filosofie existence, Praha: Mladá fronta 1995
Josef FULKA, Psychoanalýza a francouzské myšlení, Praha: Herrmann & synové 2008
Tomáš POSPISZYL, Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha: OSVU 1998
Jean-François LYOTARD, O postmodernismu (Postmoderno vysvětlované dětem, Postmoderní situace), Praha: Filosofický ústav AV ČR 1993
Wolfgang WELSCH, Naše postmoderní moderna, Praha: Zvon 1994
Manfred FRANK, Co je neostrukturalismus?, Praha: Sofis 2000
Ladislav KESNER, Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech¸ Jinočany: H&H 2005.
Terrence HAWKES, Strukturalismus a sémiotika, Brno: Host 1999

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor