Detail předmětu

Teorie a umění ve 20. století 1 - letní

FaVU-TU-LAk. rok: 2021/2022

Cílem kurzu je zprostředkovat orientaci v klíčových pojmech a přístupech současné umělecké teorie a kritiky. V průběhu kurzu studenti budou seznámeni s dominujícími metodologickými přístupy v teorii umění 20. století. Jejich předběžný seznam tvoří: marxismus a postmarxismus, psychoanalýza, fenomenologie a hermeneutika, analytická filosofie, strukturalismus a poststrukturalismus, feminismus, postmoderna. Uvedení do každého z těchto přístupů bude zahrnovat dvě složky: 1. výklad filozofického pozadí, představení klíčových autorů a koncepcí; 2. aplikace na moderní a současné umění. Absolvent kurzů by měl umět porozumět „žargonu“ dnešních kritických a teoretických textů a být schopen je zařadit do patřičné myšlenkové tradice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolventi kursu by měli být schopni číst a reflektovat texty aktuální kritiky a teorie umění tak, že je dokážou zařadit do patřičného metodologického proudu v teorii 20. století. Tato orientace by jim měla umožnit rozumět uvažování o umění v jeho širších filosofických, společenských, politických souvislostech.

Prerekvizity

Znalost dějin umění i obecných dějin 19. – 20. století, zkušenost s četbou aktuální výtvarné kritiky a teorie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek, zaměřených na obecné uvedení do látky, a společné četby kratších filosofických textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaná písemná práce.

Osnovy výuky

1. Projekt moderny / osvícenský projekt
2. Fundující subjekt: od Descartesa k Hegelovi
3. Subjekt po Kantovi: německý idealismus – Fichte, Schelling, Hegel – pán a rab
4. Člověk, dějiny a odcizení: Hegel a Marx
5. Základní pojmy marxismu
6. Romantika
7. Kierkegaard a počátky existencialismu
8. Friedrich Nietzsche
9. Sigmund Freud a základní pojmy psychoanalýzy

Učební cíle

Cílem kurzu je dopomoci studujícím k tomu, aby se stali kvalifikovanými čtenáři současné teorie (nejen) umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Základní literatura

Miroslav PETŘÍČEK, Úvod do současné filosofie, Praha: Herrmann & synové 1997
Konrad Paul LIESSMANN, Filozofie moderního umění, Olomouc: Votobia 2000
Hal FOSTER – Rosalind KRAUSSOVÁ – Yve-Alain BOIS – Benjamin H. D. BUCHLOH, Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Praha: Slovart 2007

Doporučená literatura

Michel FOUCAULT, „Co je to osvícenství?“, Filosofický časopis, roč. 41, 1993, č. 3, s. 363–379.
Jürgen HABERMAS, „Moderna – nedokončený projekt“, in: Egon GÁL – Miroslav MARCELLI, Za zrkadlom moderny. Filozofia posledného dvadsaťročia, Bratislava: Archa 1991, s. 299–318.
Wolfgang JANKE, Filosofie existence, Praha: Mladá fronta 1995.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor