Detail předmětu

Seminář ke státní závěrečné zkoušce 2

FaVU-CPZZ-IIAk. rok: 2021/2022

Druhý z trojice seminářů sloužících studentům jako opora při přípravě na teoretickou část magisterské státní závěrečné zkoušky. Základem pro práci v tomto semestru je kánon stovky vybraných uměleckých děl a výstav souvisejících s tématy státnicových okruhů. V průběhu semestru si studenti vyberou, na které dílo (výstavu) se chtějí zaměřit. Výstupem je seminární práce, v níž musí být pro bližší představení a interpretaci zvoleného díla (výstavy) využit alespoň jeden z doporučených textů ke státnicovým okruhům. Po úvodních společných hodinách je práce v semestru individuální a opírá se o konzultace s vyučujícími.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s okruhem uměleckých děl a výstav relevantních ve vztahu ke státnicovým okruhům a získají tak základ pro individuální přípravu na státní závěrečnou zkoušku. Psan textů posílí kompetence v oblasti psaní akademických textů, které studenti využijí v závěrečném semináři, respektive při psaní textové části dokumentace diplomové práce.

Prerekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se opírá o metodu aktivního učení - v tomto semináři spojeného s individuální prací zahrnující volbu tématu a hledání relevantních zdrojů pro argumentační stavbu textu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na vstupních seminářích, aktivní konzultování a odevzdání seminární práce v rozsahu 3 až 5 normostran.

Osnovy výuky

Semestr je zahájen několika vstupními hodinami věnovanými představením kánonu vybraných uměleckých děl a výstav, od kterých se odvíjí témata seminárních prací. V těchto hodinách budou také připomenuty některé zásady akademického psaní, jejichž dodržování v seminárních pracích bude vyžadováno. Po té, co si studenti zvolí téma seminární práce, bude jim přidělen konzultant/ka dohlížející na průběh přípravy a psaní textu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s kánonem významných uměleckých děl / výsta, které souvisí s tematy státnicových okruhů. Dále je cílem posílení kompetencí studnetů v oblasti akademického psaní.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na vstupních seminářích a aktivní konzultování rozpracovanosti textu.

Základní literatura

Yve-Alain BOIS – Benjamin Buchloh – Hal FOSTER – Rosalind KRAUSSOVÁ, Umění po roce 1900, Praha: Slovart, 2007. (CS)
Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK (eds.), Atlas transformace, Praha: tranzit.cz, 2009. (CS)
Roland BARTHES, Světlá komora, Praha: Fra, 2005. (CS)
Ondřej BUDDEUS – Markéta MAGIDOVÁ (eds.), Třídit slova: Literatura a konceptuální tendence 1945 – 2015, Praha: tranzit, 2016. (CS)
Claire BISHOP, Artificial Hells, Londýn – New York: Verso, 2012. (EN)
Peter BÜRGER, Teorie avantgardy. Stárnutí moderny, Praha: AVU, 2015. (CS)
Karel CÍSAŘ, Co je to fotografie? Praha, Herrmann & synové, 2004. (CS)
Eva KRÁTKÁ (ed.), Česká vizuální poezie, Brno: Host, 2013. (CS)
Eva KRÁTKÁ, Vizuální poezie. Pojmy, kategorie a typologie ve světovém kontextu, Brno: Host, 2016. (CS)
Pavlína MORGANOVÁ – Terezie NEKVINDOVÁ – Dagmar SVATOŠOVÁ – Jiří ŠEVČÍK (eds), České umění 1980–2010. Praha: VVP AVU, 2011. (CS)
Peter OSBORNE, Anywhere or Not at All. Philosophy of Contemporary Art, Londýn – New York: Verso, 2013. (EN)
Tomáš POSPISZYL, Asociativní dějepis umění, Praha: tranzit, 2014. (CS)
Tomáš POSPISZYL (ed.), Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha: OSVU, 1998. (CS)

Doporučená literatura

Ladislav KESNER (ed.), Vizuální teorie: současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech, Jinočany: H&H, 2005. (CS)
Tomáš DVOŘÁK (ed.), Kapitoly z dějin a teorie médií, Praha: VVP AVU, 2011. (CS)
Jan ZÁLEŠÁK, Umění spolupráce, Praha: VVP AVU, 2011. (CS)
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Praha: VVP AVU, 2007, č. 1–2. (celé číslo) (CS)
Wolfgang Ullrich, „Nevinná ruka“, Labyrint revue, 2010, č. 27/28, s. 101–103. (CS)
Hans BELTING – Andrea BUDDENSIEG (eds), Global Art World, Hatje Cantz, 2009. (EN)
Martin HEIDEGGER, „Zrození uměleckého díla“, Orientace, 1968, č. 3, s. 53–62; č. 4, s. 75–83; č. 5, s. 84–94. (CS)
Hans-Georg GADAMER, Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost, Praha: Triáda 2003. (CS)
Petr REZEK, „Setkání s akčními umělci“, Výtvarné umění, 1991, č. 3, s.78–80. (CS)
Hal FOSTER, „Co je nového na neoavantgardě?“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2010, č. 8, s. 58–85. (CS)
Boris GROYS, Gesamtkunstwerk Stalin; Postkomunistické postskriptum, Praha: AVU, 2010. (CS)
Alexander ALBERRO – Blake STIMSON (eds.), Conceptual Art. A Critical Anthology, Cambridge, MA: MIT Press, 1999. (EN)
Jeff WALL, „ ‚Známky lhostejnosti‘. Aspekty fotografie (jako) konceptuálního umění“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2012, č. 12, s. 58–86. (CS)
Hal FOSTER, The Art-architecture complex, London – New York: Verso, 2011. (EN)
Marvin CARLSON, Performance. A critical introduction, London: Routledge, 2006. (EN)
Allan KAPROW, Essays on Blurring of Art and Life, Berkeley, CA: University of California Press, 1996. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor