Detail předmětu

Psychologie umění

FaVU-2PSUAk. rok: 2021/2022

Předmět představí psychologické pohledy na proces tvorby, vnímání a interpretace uměleckého díla. Sociální psychologie, rolové jednání, osobnostní předpoklady a vazby na společenské pozice, komunikace a sociální interakce.Fenomén hry jako základ lidských činností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Komplexní znalosti a porozumění procesu tvorby a procesu recepce uměleckého díla. Rozvoj schopností a využití osobnostních potenciálů pro vlastní uměleckou činnost včetně sebereflexe.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednáška

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro získání zápočtu: povinná 50% účast a vypracování referátu.

Osnovy výuky

1.Psychologie a vnímání díla. Úvod do problematiky; shrnutí základních principů z pohledu Obecné psychologie.Důležité pojmy:vnímání, paměť, představa, inteligence, myšlení, emoce.

2. Percepce a iluze.Vnímání uměleckého díla a koncepce díla s ohledem na referenční možnosti publika; koncepce interpretace působení barev v diagnostice; ikonografie a historické konvence.
Důležité pojmy:percepční hypotéza a observační strategie, prostorové reference,perspektiva, iluze, prezentační strategie, subjektivizace vnímaného, objektivizace prožívaného, historická a aktuální ikonografie.

3. Umělecké formy a volba vyjadřovacích prostředků.Řeč výtvarného, hudebního, tanečního, literárního, dramatického díla; výrazové prostředky, námět, obsah, forma. Důležité pojmy: výraz a výjev, světlo a prostor, prostředí, formát, proporce, struktura, tvar, linie, barva, hustota, dynamika, kontrapunkt, koncept, strategie, koncepce, program.

4. Metody tvorby. Umění jako nezaměnitelný způsob poznávání světa;talent jako subjektivní dispozice pozorovacích dovedností a volba kódu pro popis skutečnosti. Důležité pojmy: osobní dramaturgie, osobní mytologie, pozorování, hodnocení, experimentace, autorství a interpretace.

5. Principy asociování a kompozice.Významové parametry prostorových a časových vztahů.
Důležité pojmy:asociační zákony, organizace percepčního pole.

6. Myšlenkové modely a kreativita.Zajišťování, tréning a podpora divergentní produkce.Důležité pojmy:Guilfordův morfologický model intelektu, konvence a tvořivost.

7. Psychologické teorie a směry.Charakteristika a základní prvky.Důležité pojmy:tvarová psychologie, gestaltizmus, hlubinná psychologie a psychoanalýza, behaviorizmus, humanistická psychologie, transpersonální psychologieatd.

8. Umělecké směry.Charakteristika a základní prvky. Důležité pojmy:symbolizmus, moderna, expresionizmus, abstrakce a op-art, surrealizmus a dada, fluxus a konceptuální umění atd.

9. Vlivy psychologických teorií, umění a psychoanalýza. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Jacques Lacan. Surrealizmus, dada, fluxus. Důležité pojmy:tabu, komplex, spiritualita a mytologie, výklad snů a volné asociace, topografický model psychiky, kolektivní vědomí, archetyp.

10. Komunikace uměním.Modely interakce a principy komunikace z pohledu Sociální psychologie.Medium, mediace, medialita, medializace. Důležité pojmy:sociální percepce, kooperace, kompetitivnost, hostilita, konflikt, asertivita, kultura, stereotypy, normy, konformizmus.

11. Hra. Hra jako: základ lidských činností¬, tvůrčí princip, nápodoba/model, prezentace.

12. Sebeprezentace.Důležité pojmy:biografie, osobní dramaturgie, osobní mytologie, interpretace, psychohygiena, sugesce, prezentace, reprezentace, nahlížení a interpretace díla v kontextu vývoje scény a z pohledu osobní tvorby.

Učební cíle

Komplexní znalosti a porozumění procesu tvorby a procesu recepce uměleckého díla. Rozvoj schopností a využití osobnostních potenciálů pro vlastní uměleckou činnost včetně sebereflexe. Uvědomovat si etický rozměr zkoumání uměleckého poznávání světa.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

docházka (min. 50 %)

Základní literatura

Kulka J.: Psychologie umění. Praha, Grada 2008 (CS)
Válek J.: Základy teorie umění. PKP, Praha 1995 (CS)
Nakonečný M.: Obecná psychologie. Triton 2016 (CS)
Berger, J.: O pohledu. Agite/Fra, Praha 2009 (CS)
Kučera D.: Moderní psychologie. Praha, Grada 2013 (CS)

Doporučená literatura

Gombrich E. H.: Umění a iluze. Praha, Odeon 1985 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor