Detail předmětu

Galerijní provoz a trh se současným uměním v praxi

FaVU-GPTSUAk. rok: 2021/2022

Předmět nabídne studentům základní vhled do způsobů fungování galerií a uměleckých institucí. Na konkrétních příkladech ukáže odlišné způsoby jejich vedení (soukromé, státní_ zřizovatel MKČR, město), seznámí s přímými účastníky jejich provozu a odlišnostmi ve strukturách a dělení. Stejnou formou představí také umělecký trh a zde působící subjekty, jejich dělení (primární – sekundární) a konkrétní osobnosti (resp. zástupce určitých typů: galerista, sběratel, kurátor, teoretik, ad). Kurz bude rovnoměrně dělen mezi teoretickou výuku v podobě přednášek a semináře skládající se z návštěv konkrétních subjektů a diskuzí s odborníky z daných odvětví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti získají praktický vhled do galerijního provozu a fungování uměleckého trhu. Výstupem předmětu bude vytvoření vlastního, funkčního, portfolia s použitím poznatků získaných během semestru.

Prerekvizity

Všeobecný kulturní přehled a základní znalosti o provozu umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kombinace přednášek, workshopů a setkání s vybranými umělci, sběrateli či galeristy, která organizuje, a jejich průběh řídí vyučující.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem uděleným na základě odevzdané a vedoucím schválené seminární práce.

Osnovy výuky

Kurz je vyučován blokově. První blok je uveden vstupní přednáškou, další bloky mají obdobnou strukturu. Níže je upřesněn obsah úvodní přednášky a jednotlivých bloků.

Úvodní přednáška
Představení předmětu: Soubor přednášek a seminářů se bude věnovat mechanizmům uměleckého trhu a vedení galerií jak v Česku, tak v zahraničí. Představí způsoby fungování uměleckého provozu, jeho důležité účastníky a odlišné přístupy v prezentaci i prodeji děl. Skládat se bude z úvodů do jednotlivých kapitol, praktických ukázek a přednášek konkrétních osobností. Součástí předmětu jsou internetové stránky www.galerijniprovoz.org, na kterých je ke shlédnutí veřejná část projektu.
Základním cílem předmětu je propojení teoretických poznatků s praxí.

První blok: Sběratelé, sběratelství, privátní galerie
– tuzemští sběratelé: jejich jména a okruh zájmu, privátní galerie zakládané sběrateli, kde se nacházejí, v čem jsou specifické a zajímavé (pro umělce a studenty umění)
– světoví sběratelé: jména těch nejznámějších a nejzajímavějších pro současného umělce/studenta umění, soukromé galerie sběratelů, kde a proč se nacházejí, možné rezidence, granty apod.
– setkání se sběratelem (přednáška, nebo přímo návštěva sbírky, jméno bude upřesněno)

Druhý blok: Umělecký trh: galerie, aukce, veletrhy, privátní prodeje
– česká scéna: soukromé galerie fungující na mezinárodní úrovni a ty ostatní, aukce a čím se liší prodej primární a sekundární, umělecké veletrhy u nás (historie a současnost), přímý prodej a jak si nastavit cenu, ostatní (investiční fond do umění, internetový prodej, spolupráce s architekty apod.)
– světová scéna: osnova viz česká scéna + významné veletrhy umění, kde a proč, jaká je jejich současnost a budoucnost
– návštěva vybrané galerie/ rozprava s galeristou/ úspěšným umělcem (jméno bude upřesněno)

Třetí blok: Státní instituce. Jak fungují v rámci uměleckého trhu, jaká je jejich role?
– česká scéna: popis různých mechanizmů, kterými zasahují státní instituce do popularity
a prodejnosti jednotlivých umělců, konkrétní příklady
– jak to funguje na světové úrovni
– návštěva Artotéky MG (http://artoteka.moravska-galerie.cz)

Učební cíle

Cílem výuky předmětu Galerijní provoz a trh se současným uměním v praxi je seznámit studenty uměleckých oborů s reálným fungováním galerií a uměleckého trhu a získat náhled na současnou uměleckou scénu.
Krom přednášek jsou důležitou součástí kurzu semináře představující jednotlivé instituce i výrazné osobnosti, jakožto zástupce konkrétních profesí, zájmů a strategií stejně jako určitých myšlenkových proudů formujících trh se současným uměním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast (nejvýše tři neomluvené absence za semestr).

Doporučená literatura

• Green, Rachel. Internet Art, Thames &Hudson world of art edition, London 2004. (EN)
• Kesner, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek, Grada Publishing, a.s., 2005. (CS)
• Kesner, Ladislav. Muzeum umění v digitální době, Praha 2000. (CS)
• Lindemann, Adam. Collecting Conntemporary Art, Köln 2010. (EN)
• Pachmanová, Martina (ed.), Mít a být. Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese, Praha 2008. (CS)
• Pavel Štěpánek, Obrysy muzeologie: pro historiky umění, Olomouc 2002. (CS)
• Thompson, Don. Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů: Prapodivné zákony ekonomiky současného umění a aukčních domů, Zlín 2010. (CS)
• Thompson, Don. Supermodelka a krabice Brillo, Zlín 2014. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

7 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor