Detail předmětu

Feminist Seminar 2

FaVU-FEMS2Ak. rok: 2021/2022

Přednášky a semináře. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy prostřednictvím výkladu textů feministicky smýšlejících autorek*autorů, následný seminář je diskuzí o myšlenkách představených ve výkladové části. V přípravě na hodinu je vyžadováno přečtení dvou doporučených textů. Setkání probíhají jednou za čtrnáct dní.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studentky*studenti kurzu si rozšíří a prohloubí svoji orientaci v problematice feministického uvažování a získají přehled o dalších tématech souvisejících s oblastí feminizmu.

Prerekvizity

Zájem o témata feminizmu a sociální spravedlnosti. Ochota číst texty v angličtině.

Literatura

1. Ecofeminism
Ah-King, Malin, and Eva Hayward. 2013. Toxic sexes: Perverting pollution and queering hormone disruption. O-Zone: A Journal of Object-Oriented Studies, 1(1), 1–12. (EN)
Balayannis, Angeliki, and Emma Garnett. 2020. Chemical Kinship: Interdisciplinary Experiments with Pollution. Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience, 6(1), 1–10. (EN)
Alaimo, Stacy. 2008. Trans-Corporeal Feminisms and the Ethical Space of Nature. In Material Feminisms edited by Stacy Alaimo, and Susan Hekman, 237–264. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. (EN)
Alaimo, Stacy. 2016. Exposed: Environmental Politics and Pleasures in Posthuman Times, Minneapolis and London: University of Minnesota Press. (EN)
Federici, Silvia. 2019. Re-enchanting the world: feminism and the politics of the commons. Oakland: PM Press. (EN)
Gaard, Greta, and Lori Gruen. 1993. Ecofeminism: Toward Global Justice and Planetary Health. Society and Nature, 2, 1–35. http://lgruen.faculty.wesleyan.edu/files/2011/05/Gaard.pdf (EN)
Merchant, Carolyn. 2016. The Scientific Revolution and The Death of Nature. Isis, 97, 513–533. https://nature.berkeley.edu/departments/espm/env-hist/articles/84.pdf (EN)
Mies, Maria. 2014. The Need for a New Vision: The Subsistence Perspective. In Mies Maria, and Vandana Shiva, Ecofeminism, 297–324. London and New York: Zed Books. (EN)
Murphy, Michelle. 2017. Alterlife and decolonial chemical relations. Cultural Anthropology, 32(4), 494–503. (EN)
Neimanis, Astrida. 2017. Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology. London and New York: Bloomsbury. (EN)
Scott, Dayna Nadine, Jennie Haw, and Robyn Lee. 2016. “Wannabe toxic-free?” From precautionary consumption to corporeal citizenship. Environmental Politics, 25(6), 1–21. (EN)
Shotwell, Alexis. 2016. Against Purity: Living Ethically in Compromised Times. Minneapolis and London: University of Minnesota Press. (EN)
Tsing, Anna Lowenhaupt, Nils Bubandt, Elaine Gan, and Heather Anne Swanson, eds. 2017. Arts of Living on a Damaged Planet. Minneapolis: University of Minnesota Press (EN)
Tsing, Anna Lowenhaupt, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena, and Feifei Zhou. 2021. Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene. Stanford University. https://feralatlas.org/ (EN)
2. Health and Care, Illness and Disability
Boston Women`s Health Collective. 1970. Women and Their Bodies: A Course, 1970. https://www.ourbodiesourselves.org/cms/assets/uploads/2014/04/Women-and-Their-Bodies-1970.pdf (EN)
Clare, Eli. 2017. Ideology of Cure. In Brilliant Imperfection: Grappling with Cure, 3–20. Durham and London: Duke University Press. (EN)
Clare, Eli. 2001. Stolen Bodies, Reclaimed Bodies: Disabilty and Queerness. Public Culture, 13(3), 359–365. (EN)
Ehrenreich, Barbara, and Deirdre English. 1973. Complaints and Disorders: The Sexual Politics of Sickness. New York: Feminist Press. (EN)
Hedva, Johanna. 2016. Sick Woman Theory. Mask Magazine, January 19. http://www.maskmagazine.com/not-again/struggle/sick-woman-theory (EN)
Hester, Helen, and Caroline Walters. 2016. Theorizing Fat Sex. Sexualities, 19(08), 893–897. (EN)
Chardronnet, Ewen. 2015. GynePunk, the Cyborg Witches of DIY Gynecology. makery, 30 June. http://www.makery.info/en/2015/06/30/gynepunk-les-sorcieres-cyborg-de-la-gynecologie-diy/ (EN)
Lazard, Carolyn. 2013. How to Be a Person in the Age of Autoimmunity. The Cluster Mag, January 16. https://static1.squarespace.com/static/55c40d69e4b0a45eb985d566/t/58cebc9dc534a59fbdbf98c2/1489943709737/HowtobeaPersonintheAgeofAutoimmunity+%281%29.pdf (EN)
Murphy, Michelle. 2004. Immodest Witnessing: The Epistemology of Vaginal Self-Examination in the U.S. Feminist Self-Help Movement. Feminist Studies, 30(1), 115–147. (EN)
3. Prostitution and Pornography
Grant, Melissa Mira. 2014. The Debate. In: Playing the Whore: The Work of Sex Work. London and New York: Verso. (EN)
Hester, Helen. 2014. Pornographication and the Explosion of the Pornographic. In: Beyond Explicit: Pornography and the Displacement of Sex (pp. 181—190). New York: SUNY Press. (EN)
Joe Rogan & Jon Ronson Explain the Origins of PornHub. 2017. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=txeRj0h3oWQ (EN)
Kleeman, Jenny. 2020. Where the Magic Happens. In Sex Robots and Vegan Meat: Adventures at the Frontier of Birth, Food, Sex, and Death, 5–27. Picador. (EN)
Lewis, Sophie. 2018. Not a Workplace: Julie Bindel and the School of Wrong Abolitionism. Verso Blog, 24 May. https://www.versobooks.com/blogs/3845-not-a-workplace-julie-bindel-and-the-school-of-wrong-abolitionism (EN)
Potter, Claire. 2016. Not Safe for Work: Why Feminist Pornography Matters. Dissent Magazine, Spring. https://www.dissentmagazine.org/article/not-safe-for-work-feminist-pornography-matters-sex-wars (EN)
Preciado, Paul B. 2013. Pornpower. In: Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era, 255–317. New York: Feminist Press. (EN)
Rogan, Joe. 2019. The Butterfly Effect. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mb7lzLmNRs0 (EN)
Segal, Lynn. 2015. Sexual Liberation and Feminist Politics. In Straight Sex: Rethinking the Politics of Pleasure. London and New York: Verso 2015. (EN)
Smith, Molly and Juno Mac. 2018. Revolting Prostitutes: The Fight for Sex Workers` Rights. London and New York: Verso. (EN)
4. Afrofuturism and Black Technopoetics (EN)
Akomfrah, John. 1996. The Last Angel of History. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=AorKl-FmCLA (EN)
Black Quantum Futurism. https://www.blackquantumfuturism.com/ (EN)
Čapek, Karel, Paul Selver, and Nigel Playfair. 1923. R.U.R. (Rossum's universal robots): a fantastic melodrama in three acts and an epilogue. New York: S. French. (EN)
Chude-Sokei, Louis. 2016. Introduction. In The Sound of Culture: Diaspora and Black Technopoetics, 1–15. Middletown: Wesleyan University Press. (EN)
Chude-Sokei, Louis. 2018. Enter Afrofuturism: Bashment. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mB0ybVOE4_M (EN)
Eshun, Kodwo. 1998. More Brilliant Than The Sun: Adventures In Sonic Fiction. London: Quartet Books. (EN)
Warren, Jamie. 2018. The Myth of Progress: Our Most Violent Fantasy. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Ve0iZ78gTjo (EN)
5. Transfeminism (EN)
Lewis, Sophie. 2017. SERF ‘n’ TERF, Salvage, February 6. https://salvage.zone/in-print/serf-n-terf-notes-on-some-bad-materialisms/ (EN)
Burns, Katelyn. 2019. The rise of anti-trans “radical” feminists, explained. Vox, September 5. https://www.vox.com/identities/2019/9/5/20840101/terfs-radical-feminists-gender-critical (EN)
Koyama, Emi. 2001. The Transfeminist Manifesto. eminism. http://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf (EN)
Hester, Helen. 2018. What is Xenofeminism? In Xenofeminism, 6–32. Cambridge and Medford: Polity Press. (EN)
Halberstam, Jack. 2018. Toward a Trans* Feminism. Boston Review, January 18. http://bostonreview.net/gender-sexuality/jack-halberstam-towards-trans-feminism (EN)
Preciado, Paul B. 2013. The Micropolitics of Gender in the Pharmacopornographic Era: Experimentation, Voluntary Intoxication, Mutation. In Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. New York: Feminist Press. (EN)
Fausto-Sterling, Anne. 1993. The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough. The Sciences, March/April. https://www.researchgate.net/publication/239657377_The_Five_Sexes_Why_Male_and_Female_are_not_Enough/download (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, diskuze, setkání s pozvanými osobnostmi.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělený za aktivní přípravu na hodinu (čtení doporučených textů) a účast na přednáškách a seminářích. V případě většího množství absencí splnění náhradního úkolu: napsání eseje na některé z diskutovaných témat.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Ekofeminizmus — subsistence, commons, commoning, queer ekologie, hydrofeminizmus, Gynecene, SexEcology a Ecosexual manifesto, pollution is colonialism.
2. Zdraví a péče, nemoc a postižení — svépomocné komunity, produkce a cirkulace vědění o sexuálním a reprodukčním zdraví (étos DIY, DIWO a DITO, knowledge commons, open source, autoexperiment, biohacking), biomoc a produkce zdraví a nemoci, ableism, crip theory, epistemologie bolesti, prosakující těla, sítě podpory.
3. Prostituce a pornografie — sex jako práce a „pornifikace“ práce, sex roboti, sexualita a politika reprezentace, obscénost a kódy viditelnosti, pornografie po PornHubu.
4. Afrofuturizmus a Black Technopoetics
5. Transfeminizmus — cis/trans, transfeminizmus, proliferace genderu, gender abolicionizmus, xenofeminizmus, genderqueer futures.
6. Setkání s pozvanou osobností.
7. Setkání s pozvanou osobností.

Cíl

Ambicí kurzu je iniciovat debatu o otázkách sociální spravedlnosti a možnostech jejich adresování v umění, teorii a aktivizmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem jednou za čtrnáct dní. Povolené jsou dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor