Detail předmětu

Feminist Seminar 1

FaVU-FEMS1Ak. rok: 2021/2022

Přednášky a semináře. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy prostřednictvím výkladu textů feministicky smýšlejících autorek*autorů, následný seminář je diskuzí o myšlenkách představených ve výkladové části. V přípravě na hodinu je vyžadováno přečtení dvou doporučených textů. Setkání probíhají jednou za čtrnáct dní.

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studentky*studenti kurzu získají základní přehled o oblasti feminizmu a feministického uvažování.

Prerekvizity

Zájem o témata feminizmu a sociální spravedlnosti. Ochota a schopnost číst texty v angličtině.

Literatura

1. Introductory meeting
Costanza-Chock, Sasha. 2018. Design Justice: Towards an Intersectional Feminist Framework for Design Theory and Practice. Proceedings of the Design Research Society, June 3. (EN)
2. Social Construction of Gender
de Beauvoir, Simone. 2011. Conclusion. In Second Sex, 848–863. New York: Vintage Books. First published in 1949 in French. (EN)
Butler, Judith. 1999. Subjects of Sex/Gender/Desire. In Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 3–44. New York and London: Routledge. First published in 1990. (EN)
Cixous, Hélène. 1976. The Laugh of the Medusa. Signs, 1(4), 875–893. (EN)
Creed, Barbara. 1993. The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis. London and New York: Routledge. (EN)
Irigaray, Luce. 1985. This Sex Which Is Not One. In This Sex Which Is Not One, 23–33. New York: Cornell University Press. First published in 1977 in French. (EN)
Kristeva, Julia. 1982. Approaching Abjection. In Powers of Horror: An Essay on Abjection, 1–31. New York: Columbia University Press. First published in 1980 in French. (EN)
de Lauretis, Teresa. 1987. The Technology of Gender. In Technologies of Gender, 1–30. Bloomington: Indiana University Press. (EN)
Wittig, Monique. 1990. Straight Mind. In Out There: Marginalization and Contemporary Cultures edited by Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-Ha, Félix González-Torres, and Cornel West, 51–57. New York and Cambridge, Massachusetts: New Museum of Contemporary Art and MIT Press. First published in 1979 in French. (EN)
Wittig, Monique. 1993. One Is Not Born a Woman. In The Lesbian and Gay Studies Reader edited by Henry Abelove, Michèle Aina Barale, and David M. Halperin, 103–109. New York and London: Routledge. First published in 1981 in French. (EN)
3. Social Reproduction
Barbagallo, Camille. 2015. Seizing the Means of Reproduction. Derelictspaces, May 6. http://www.derelictspaces.net/2015/05/06/seizing-the-means-of-reproduction/ (EN)
Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch. New York: Autonomedia. (EN)
Edelman, Lee. 2004. The Future Is Kid Stuff. In No Future: Queer Theory and the Death Drive, 1–31. Durham and London: Duke University Press. (EN)
Federici, Silvia. 2019. Feminism and the Politics of the Commons in an Era of Primitive Accumulation. In Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons. Oakland: PM Press. (EN)
Haraway, Donna J. 2016. Making Kin: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene. In Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, 99—103. Durham and London: Duke University Press. (EN)
Hester, Helen. 2017. Promethean Labors and Domestic Realism. e-flux, September 27. https://www.e-flux.com/architecture/artificial-labor/140680/promethean-labors-and-domestic-realism/ (EN)
Hester, Helen. 2018. Xenofeminist Futurities. In Xenofeminism, 33–69. Cambridge and Medford: Polity. (EN)
Hester, Helen, and Nick Srnicek. 2018. The Crisis of Social Reproduction and the End of Work. bvvaopenmind. https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2018/03/BBVA-OpenMind-Helen-Hester-Nick-Srnicek-The-Crisis-of-Social-Reproduction-and-the-End-of-Work.pdf
Jaffe, Sarah. 2020. Social Reproduction and the Pandemic, with Tithi Bhattacharya. Dissent, April 2. https://www.dissentmagazine.org/online_articles/social-reproduction-and-the-pandemic-with-tithi-bhattacharya (AB)
Power, Nina. 2016. Social Reproduction, Art, Labour, Emotion. Double Bind Lectures, Vilnius Academy of Arts, 2015. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=53nt1CgMtgo (AB)
The Care Collective. 2020. The Care Manifesto: The Politics of Interdependence. London and New York: Verso. (EN)
Ukeles, Mierle Laderman. 1969. MANIFESTO! MAINTENANCE ART. Proposal for an exhibition “CARE”. https://queensmuseum.org/wp-content/uploads/2016/04/Ukeles-Manifesto-for-Maintenance-Art-1969.pdf (EN)
4. Technoreproduction
Firestone, Shulamith. 1972. The Ultimate Revolution. In The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, 205–245. New York: Bantam Book. (EN)
Franklin, Sarah. 2013. Relatively Biological. In Biological Relatives: IVF, Stem Cells and the Future of Kinship, 1–29. Durham and London: Duke University Press. (EN)
Latimer, Heather. 2011. Reproductive Technologies, Fetal Icons, and Genetic Freaks: Shelley Jackson's Patchwork Girl and the Limits and Possibilities of Donna Haraway's Cyborg. MFS Modern Fiction Studies, 57(2), 318–335. (EN)
Lewis, Sophie. 2019. Full Surrogacy Now. e-flux, Journal #99, April. https://www.e-flux.com/journal/99/261641/full-surrogacy-now/ (EN)
Mahjouri, Nadia. 2004. Techno-Maternity: Rethinking the Possibilities of Reproductive Technologies. third space: A Journal of Feminist Theory & Culture, 4(1). http://journals.sfu.ca/thirdspace/index.php/journal/article/view/mahjouri/157 (EN)
Murphy, Michelle. 2012. Feminism in/as Biopolitics. In Seizing the Means of Reproduction: Entanglements of Feminism, Health and Technoscience, 11–24. Durham and London: Duke University Press.
Shelley, Mary Wollstonecraft. 1918. Frankenstein; or, The Modern Prometheus. 1831 version. Planet e-Book. https://www.planetebook.com/free-ebooks/frankenstein.pdf (EN)
Sister Song. Reproductive Justice. https://www.sistersong.net/reproductive-justice (EN)
5. Anthropocene Feminisms
Alaimo, Stacy. 2017. Your Shell on Acid: Material Immersion, Anthropocene Dissolves. In Anthropocene Feminism edited by Richard Grusin. Minneapolis: University of Minnesota Press. (EN)
Alaimo, Stacy and Susan Hekman. 2018. Emerging Models of Materiality in Feminist Theory. In Material Feminisms edited by Stacy Alaimo, and Susan Hekman, 1–19. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. (EN)
Barad, Karen. 2018. Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. In Material Feminisms edited by Stacy Alaimo, and Susan Hekman, 120–154. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. (EN)
Behar, Katherine. 2016. An Introduction to OOF. In Object-Oriented Feminism edited by Katherine Behar. Minneapolis: University of Minnesota Press. (EN)
Braidotti, Rosi. 2013. The Posthuman. Cambridge and Malden: Polity. (EN)
Braidotti, Rosi. 2015. Posthuman, All Too Human? A Cultural Political Cartography. YouTube, Inhuman Symposium lecture, 25. 5. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=gNJPR78DptA (EN)
Davis, Heather, and Etienne Turpin. 2015. Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies. London: Open Humanities Press. (EN)
Demos, T. J. 2017. Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today. (EN)
Grusin, Richard. 2017. Anthropocene Feminism: An Experiment in Collaborative Theorizing. In Anthropocene Feminism edited by Richard Grusin. Minneapolis: University of Minnesota Press. (EN)
Haraway, Donna J. 2016. Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene. In Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, 30–57. Durham and London: Duke University Press. (EN)
Hester, Helen. 2018. What is Xenofeminism? In Xenofeminism, 6–32. Cambridge and Medford: Polity. (EN)
Laboria Cuboniks. 2015. The Xenofeminist Manifesto: A Politics for Alienation. laboriacuboniks.net. http://www.laboriacuboniks.net/ (EN)
Tsing, Anna Lowenhaupt, Nils Bubandt, Elaine Gan, and Heather Anne Swanson, eds. 2017. Arts of Living on a Damaged Planet. Minneapolis: University of Minnesota Press. (EN)
Tsing, Anna Lowenhaupt, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena, and Feifei Zhou. 2021. Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene. Stanford University. https://feralatlas.org/ (EN)
Yusoff, Kathryn. 2017. Epochal Aesthetics: Affectual Infrastructures of the Anthropocene. e-flux, Accumulation, March 29. https://www.e-flux.com/architecture/accumulation/121847/epochal-aesthetics-affectual-infrastructures-of-the-anthropocene/ (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, diskuze, setkání s pozvanými osobnostmi.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělený za aktivní přípravu na hodinu (čtení doporučených textů) a účast na přednáškách a seminářích. V případě většího množství absencí splnění náhradního úkolu: napsání eseje na některé z diskutovaných témat.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvodní setkání — identita a reprezentace identity, intersekcionalita, koaliční politika, feministická teorie jako nástroj utváření světů.
2. Sociální konstrukce genderu — původ nerovnosti pohlaví, heteronormativita, straight mind, pohlaví a gender, one is not born a woman, performativita genderu, technologie genderu, konstrukce pohlavní odlišnosti v psychoanalýze.
3. Sociální reprodukce a společenská dělba práce — reprodukce každodenního života, reprodukce společenského systému, vztahy produkce a reprodukce, společenská dělba práce, „feminizace“ práce, emoční práce, commons, komunity péče, making kin.
4. Technoreprodukce — feminizmus a biopolitika, (re)produkce života, reprodukční spravedlnost, asistovaná reprodukce, ektogeneze, surogátní mateřství, seizing the means of reproduction, figura kyborga, genealogie a kinship.
5. Feminizmy pro Antropocén — materiální feminizmy, posthuman feminizmy, Anthropocene feminizmus, xenofeminizmus, object-oriented feminism.
6. Setkání s pozvanou osobností.
7. Setkání s pozvanou osobností.

Cíl

Ambicí kurzu je iniciovat debatu o otázkách sociální spravedlnosti a možnostech jejich adresování v umění, teorii a aktivizmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem jednou za čtrnáct dní. Povolené jsou dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor