Detail předmětu

Entering the Art World

FaVU-ENARAk. rok: 2021/2022

Předpokladem pro úspěšný pohyb ve světě umění dnes není pouze vlastní tvorba, ale rovněž osvojení si základních kompetencí souvisejících s její prezentací. Předmět bude zaměřen na vybrané základní situace a formáty, v nichž autorky a autoři prezentují vlastní tvorbu, ucházejí se o její finanční podporu, o tvůrčí pobyty apod., jako je motivační dopis / artist statement; stručné popisy či představení vybraných děl (projektů) – ať už textovou formou přímo v portfoliu, nebo formou prezentace (formát artist talk). Vedle přednášek a cvičení vedených kmenovými pracovníky a externími spolupracovníky KTDU bude náplní předmětu rovněž účast na přednáškách a prezentacích zahraničních hostujících pedagogů, umělců, kurátorů, či jiných odborníků z praxe.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o požadavcích spojených s takovými procedurami, jako jsou žádosti o granty a stipendia nebo o rezidenční tvůrčí pobyty. Studenti posílí své kompetence v oblasti tvorby vlastních portfolií, statementů a autorských prezentací v anglickém jazyce. Účastí na přednáškách a prezentacích zahraničních hostujících akademiků a odborníků z praxe získají představu o možných formátech prezentování vlastní tvorby.

Prerekvizity

Základní orientace v provozu současného umění, znalost anglického jazyka na úrovni B1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky doplňované o cvičení. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy. Na přednášky pak budou navazovat cvičení zaměřená na praktický nácvik dovedností, spojená s individuálními, případně skupinovými úkoly. Bude-li to vyžadovat epidemiologická situace, bude výuka realizována prostřednictvím platformy MS Teams.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělený za aktivní účast na výuce (80 %) a splnění dílčích úkolů zadávaných v průběhu semestru.

Osnovy výuky

Osnova kurzu je pouze rámcová – v každém konkrétním akademickém roce bude aktualizována a konkretizována mj. s ohledem na možnosti zvaní externích přednášejících / autorek workshopů.
1. motivační dopis / artist statement (optimální formát, rozsah, na co se soustředit, co nikoho moc nezajímá)
2. portfolio – prezentování vlastní tvorby v portfoliu (optimální struktura portfolia, formát rozšířené popisky, stručné autointerpretace vlastní tvorby)
3. popis vlastního uměleckého díla / projektu (slovníky různých médií, větné konstrukce atd.); ukázky různých typů popisů, dobrá / špatná praxe, různé funkce popisu díla atd.
4. artist talk – prezentace vlastní tvorby (optimální strukturování, mluvení na kameru, mluvení k publiku)
5. grantové systémy / rezidenční programy – přehled možností a konkrétních možností v širším regionu
6. grantové systémy / rezidenční programy – představení konkrétní instituce a úspěšných žádostí / projektů

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s požadavky a očekáváními, běžnými v provozu současného umění, respektive posílit jejich připravenost se do tohoto provozu zapojit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se odehrává v učebnách FaVU VUT, v případě externích přednášejících případně mimo fakultu. Docházka je povinná - účast alespoň 80 %.

Základní literatura

Studijními materiály jsou v tomto kurzu především příklady dobré a špatné praxe – konkrétní portfolia, grantové výzvy a přihlášky, výzvy a přihlášky k rezidenčním programům atd. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor