Detail předmětu

Dějiny designu 2 - zimní

FaVU-DEDE2-ZAk. rok: 2021/2022

Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny. Předmět bude vyučovat Mgr. Vít Jakubíček.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémú a osobností.

Prerekvizity

Dějiny designu I. (pro Bc.).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, prezentace digitální obrazové databáze. V případě nepříznivé epidemiologické situace probíhá výuka online prostřednictvím MS Teams, v termínech dle rozvrhu. O podrobnostech budou zaregistrovaní studenti informování e-mailem.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro splnění zkoušky: písemný test z probrané látky, úspěšnost 80% a více. V případě nutnosti zakončit předmět online formou budou studenti zkoušeni prostřednictvím MS Teams.

Osnovy výuky

1. Grafický design a politická a vojenská propaganda (období 2. světové války).
2. Design 2. poloviny 40. a 50. let.
3. Skandinávsky design.
4. Hochschule für Gestaltung v Ulmu a produkce firmy Braun.
5. Polský plakát.
6. Grafický design 50. let v USA - rozvoj koncepce Corporate Identity.
7. Zdeněk Kovář a "Kovářova škola".
8. "Švýcarská škola" v grafickém designu.
9. - 10. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
11. Poválečný japonský grafický design.
12. Italská "nová vlna".

Učební cíle

Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška je nepovinná.

Základní literatura

Meggs, P.B.: Meggs' History of Graphic Design
Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu
Knobloch, I. - Vondráček, R.: Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu (CS)
Sparke, P.: Století designu (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor