Detail předmětu

Artists and Curators in Texts

FaVU-2ACTAk. rok: 2021/2022

Předmět je rozdělen do tří tématických celků. V prvním se zaměříme na vybrané diskuzy spojené s poválečnou a současnou malbou a její provázaností s politikou, rétorikou a stereotypy společenského statusu umělce/umělkyně a jejími emancipatorními možnostmi (v kontextu politického, konkrétně feministického, umění). V druhém bloku se zaměříme na otázky reprezentace, které předestíraly feministické umělkyně, kurátorky a teoretičky 70. - nultých let. V posledním bloku se v návaznosti zejména na texty Pegy Phelan a Andrey Fraser zaměříme na analýzu diskurzů, které produkují umělecké instituce v souvislosti s konkrétními aktuálními výstavními počiny.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Průběžné testy, eseje, diskuse.

Prerekvizity

Studenti musí být mít znalost angličtiny na pokročilé úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Forma semináře: každou hodinu: 1) písemná reflexe zadané četby
2) skupinová diskuse vybraných témat ze zadaného textu, kontextualizace.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se sestává z pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba, její písemná reflexe, reflexe v diskusi). Nepřipravenost na hodinu se počítá jako absence.
Otázky zadané k textu musí studenti vypracovat (a nahrát na sdílené úložiště) den přede dnem výuky.
Za splnění všech zadaných úkolů (viz výše) dostane student/ka známku.

Osnovy výuky

1. Abstract expressionism and politics. Max Kozloff: Abstract Expressionism, Weapon of Cold War.
2. The queering of AbEx: Amy Sillman: AbEx and Disco Balls
3. The discourse on painting after 2000 - not from the perspective of the death of the medium: Isabelle Graw - The Love of Painting (selected essays).
4. Isabell Graw - The Love of Painting (selected essay) + Johanna Druckner - Sweat Dreams (the figure of a successful painter). The movie Basquiat/Blue is the Warmest Color (La Vie d'Adéle) - the figure of a successful painter - the cultural stereotypes.
5. Katy Deepwell - Paint Stripping: Towards a Feminist Painting Practice
6. Adrian Piper: The Triple Negation of Ćolored Women Artists
7. Peggy Phelan: Broken Symmetries. (is visibility and representation in institutions and dominant discourses sufficient?)
8. Lynda Nead: Theorizing the Female Nude
9. Monique Wittig: The Straight Mind
10. Andrea Fraser: There Is No Place Like Home (art institutions, markets, and discourses and the (lost) potential of artistic activism)
11 - 12. The discourse of contemporary Czech artistic institutions - exhibition press releases, accompanying essays, catalog essays. Analyses of selected events. Students will be assigned (or will choose) a particular exhibition and institution they will analyse.
Učební cíle

Předmět se pokusí studentům ukázat, jak lze sofistikovaně nahlížet na vlastní praxi. Prostřednictvím textů v prvních pěti hodinách se seznámí s vybranými manifesty uměleckých skupin či umělců, s jejich stylem, rétorikou, i otevřenou či skrytou politickou agendou. V druhé polovině kurzu se zaměříme na to, jakým způsobem politika a ideologie, popř. komerční tlaky, ale zároveň etická zodpovědnost, formuje výsledné umělecké projekty, popř. jejich reflexi v médiích a širší společnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Hybridní forma výuky - prezenční (individuální konzultace) a online forma. Studenti jsou povinni aktivně účastnit se 75% videokonferencí, které obsahují i interkace ke studentům (otázky týkající se zadaných textů v psané i mluvené formě). Zásadní pro fungování kurzu je pravidelná práce studentů z hodiny na hodinu, tj studenti míž před hodinou přečteny zadané texty.

Základní literatura

Hilary Robinson. Feminism Art Theory. An Anthology. (EN)
Hilary Robinson and Maria Elena Buszek. A Companion to Feminist Art. (EN)
Amelia Jones. The Feminism and Visual Culture Reader. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor