Detail předmětu

Around 1956: the Culture of the Mid Fifties

FaVU-2A1956Ak. rok: 2021/2022

Kurz se zaměří na různé podoby kultury uprostřed 50. let v Evropě. Podíváme se krátce na politickou situaci na obou stranách železné opony, ale poředevším se zaměříme výběrově na některé filmy, literární díla a hudební a výtvarné styly, které hýbaly touto dobou.

Výsledky učení předmětu

Testy, aktivní zapojení do diskuse, eseje.

Prerekvizity

Studenti musí být mít znalost angličtiny na pokročilé úrovni.

Literatura

Robbins, David. The Independent Group in Postwar Britain
Ken Knabb. Situationist Antology.
Thomson and Bordwell: Film History: An Introduction
Škvorecký Josef: The Cowards
Robbe-Grillet, Alain. The Jealousy.
Mc Innes, Colin. Absolute Beginners.
Rossellini, Roberto. Stromboli.
Bergmann, Ingmar. The Seventh Seal.
Goddard, Jean-Luc. Breathless.
Grojs, Boris. Gesamkunstwerk Stalin.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Politika v 50. letech: procesy, Stalinova smrt, Chruščev, maďarské povstání, XX. sjezd KSSS, pomalé tání 2. pol. 50. let; studená válka, mezinárodní konflikty, vize atomové hrozby
2. Socialistický realismus nejen ve výtvarném umění: film, literatura, propaganda, historie, revoluční tradice (husité), Zdeněk Nejedlý, kult Aloise Jiráska, etc...
3. Literatura: ČSR. Fokus: Švorecký: Zbabělci (1948/58)
4. Film. Země Waršavské smlouvy. Fokus: Andrzej Wajda - Kanály (57)
5. Film. Bergmann v 50. letech. Fokus: Sedmá pečeť (57)
6. Film. Francie. Cahiers du Cinéma; zrod Nové vlny a autorského filmu. Fokus: Godard: U konce s dechem (59)
7. Film. Neorealismus - Itálie. Fokus: Roberto Rossellini. Stromboli (1950)
8. Literatura: Francie: existencialismus a Nový román. Fokus: Robbe-Grillet. La Jalousie (57)
9. Literatura: Británie. Fokus: Colin Mc Innes: Absolute Beginners
10. opomíjené umělecké skupiny: The Independent Group (GB), Situacionisté (Francie)
11. Hudba: bebop, cool jazz, Miles Davis, etc...

Cíl

Cílem předmětu je pomocí hloubkové sondy přiblížit studentům kulturu v polovině 50. let v Evropě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor