Detail předmětu

Antropologie umění

FaVU-2AU-LAk. rok: 2021/2022

Studijní předmět Antropologie umění má být analýzou pojetí a nazírání západní civilizace na tzv. prvotní umění a tzv. umění jiných kultur. Zvláště je pozornost zaměřena na základní přístupy k interpretaci těchto druhů umění a glosuje základní otázku: co je to umění? Dále se předmět zabývá vizuální teorií, symbolickými reprezentacemi, vztahem k rituálu a psychoanalýze. Konkrétní příklady jsou voleny převážně z prehistorického umění a umění tribálních společností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Orientace v projevech "prvotního umění" a "umění jiných kultur" jako kontinuálního zdroje inspirace.

Prerekvizity

Všeobecný kulturní přehled.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška

Osnovy výuky

1. pojem umění a nastolení hlavního diskusního tématu: co je umění?
2. antropologie a umění – kontext, vstup a přístupy
3. pojmy „prvotní“, prehistorické umění a umění „primitivní“, tribální, „jiných kultur“, preliterárních společností (dále jen PU)
4. vizuální kultura, předmět, objekt
5. druhy a typy PU, materiály a technologie, stupně zachování a trvání
6. způsoby analýzy PU – teorie
7. způsoby analýzy PU - praxe
8. dějiny interpretací PU
9. PU zdrojem inspirace v dějinách umění
10. počátky vizuální kultury, prostup do diskuze „co je umění“
11. symbolické systémy, vizuální komunikace
12. PU umění a rituál, psychoanalýza

Učební cíle

Seznámit studenty s prehistorickým a tribálním uměním. Vedená diskuse by měla přispět především k otázce: co je to umění?

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Základní literatura

Jelínek J. (1977): Velký obrazový atlas pravěkého člověka. Praha, Artia. (CS)
Lévi-Strauss C. (1996): Myšlení přírodních národů. Praha. Dauphin. (CS)

Doporučená literatura

Anati E. (2003): Aux origines de l´art. Fayard. (FR)
Coote J. and Shelton A. (ed) (1994): Anthropology, Art and Aesthetics. Cambridge. (EN)
Conkey Margaret W., Soffer Olga, Stratmann D., Jablonski N. G. (éd.): Beyont Art: Pleistocene Image and Symbol. University of California Press. (EN)
Fraser D. (1962): Primitive Art. New York. (EN)
Layton R. (1991): The Anthropology of Art. Cambridge. (EN)
Lorblanchet M. (1999): La naissance de l’art. Editions Errance. (FR)
Marshack (1972): The Roots of Civilisation. McGraw-Hill Book Company. (EN)
Ucko P. J. and Rosenfeld A. (1967): Paleolithic Cave Art. London. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

54 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor