prof. MgA.

Petr Kvíčala

FaVU, AM3 – vedoucí

kvicala@favu.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. MgA. Petr Kvíčala

Projekty

 • 2020

  Estetika vs. biopolitika, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Design ako emancipačný nástroj a proces vedúci k sociálnej platforme: prípadová študia Veľký Krtíš, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Estetika inakosti. Výskum esteticko-materiálnej dimenzie biomoci v prostredí inštitucionálnej starostlivosti., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail