Detail projektu

Estetika vs. biopolitika

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Projekt sa venuje inštitúcii tzv. rezidenciálnej starostlivosti. Východiskom je imaginácia výchovnej inštitúcie ako laboratória, v ktorom sa hyperbolizujú alebo naopak redukujú univerzálnejšie deje súčasných eko a bio-sfér. Výchovnú inštitúciu chápem v jej materiálnej i symbolickej rovine ako estetický čin a prostredníctvom filozofie J. Rancièra a G. Harmana ju interpretujem ako miesto (bio)politiky, a tým i estetiky. Oscilovaním medzi nimi odhaľujem miesta ich vzájomného prelínania či dokonca suplovania. Výskum je súčasť dizertačného projektu.

Označení

FaVU-J-20-6500

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jamrichová Kristína, Mgr. et MgA.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kvíčala Petr, prof. MgA.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ateliér malířství 3
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš