Detail projektu

Estetika inakosti. Výskum esteticko-materiálnej dimenzie biomoci v prostredí inštitucionálnej starostlivosti.

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Výskumný projekt bude etnografickým exkurzom do prostredia inštitucionálnej starostlivosti, v ktorom z môjho pohľadu dochádza k akcelerácii viacerých obecnejších dejov prebiehajúcich v súčasných bio- a eko-sférach. Hlavným výskumným záujmom bude pozorovanie a interpretácia esteticko-materiálneho zásobníka inštitucionálnej starostlivosti a spôsobov, akými sa podieľa na biomocenskom vyjednávaní či afirmácii tzv. inakosti. Leitmotívom výskumu je súčasne náčrt originálnej senzitivity smerujúcej k zviditeľňovaniu neviditeľných foriem (bio)moci.

Označení

FAVU-J-19-6057

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jamrichová Kristína, Mgr. et MgA.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kvíčala Petr, prof. MgA.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ateliér malířství 3
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

Jamrichová Kristína. "Ked ťa chytia pri fajčení, máš absolutku a ideš nanovo". Niekoľko poznámok k estetike rezidenciálnej výchovy". In Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš