Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem/profesorkou

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem uskutečňuje Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v oboru Výtvarná tvorba na základě akreditace MŠMT ČR ze dne 28. 4. 2011, resp. rozhodnutí NAÚ ze dne 19. 12. 2019, které platnost akreditace prodloužilo o dalších 10 let. Postup stanoví Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT, Směrnice rektora č. 9/2018Pokyn děkana č. 5/2022. Zásady pro vyloučení střetu zájmů jsou popsány v Pokynu děkana č. 3/2021. Při vyplňování žádosti je třeba použít tiskopisů, které jsou zveřejněny společně s Pokynem děkana č. 5/2022 (tiskopisy jsou dostupné zde). Agendu spjatou s habilitačními a jmenovacími řízeními administruje sekretariát děkanátu pod vedením proděkanky pro vědu a kvalitu. Podklady k zahájení řízení musí uchazeč/ka předložit minimálně dva měsíce před jednáním Umělecké rady FaVU, na němž se bude projednávat složení habilitační, resp. hodnoticí komise. Oborová kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na FaVU VUT najdete zde. VUT stanovuje pro uchazeče a uchazečky řízení poplatek ve výši 2500 Kč (habilitační řízení), resp. 5000 Kč (řízení ke jmenování profesorem/kou); poplatek je splatný do 30 dnů od zahájení řízení a je nevratný.

Obhájená habilitační řízení

Mgr. Irena Armutidisová, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 20. 9. 2012, viz odkaz.
Mgr. výtv. um. Pavel Korbička, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 20. 9. 2012, viz odkaz.
Mgr. František Kowolowski, zahájení 20. 9. 2012, obhájení 3. 12. 2012, viz odkaz.
akad. mal. Tomáš Lahoda, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 4. 4. 2013, viz odkaz.
Mgr. Tomáš Medek, zahájení 4. 4. 2013, obhájení 28. 11. 2013, viz odkaz.
MgA. Filip Cenek, zahájení 28. 11. 2013, obhájení 17. 4. 2014, viz odkaz.
Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D., zahájení 28. 11. 2013, obhájení 9. 10. 2014, viz odkaz.
Mgr. Art. Svätopluk Mikyta, zahájení 20. 2. 2014, obhájení 5. 2. 2015, viz odkaz.
MgA. Luděk Rathouský, zahájení 20. 2. 2014, obhájení 19. 3. 2015, viz odkaz.
MgA. Mikuláš Macháček, zahájení 5. 2. 2015, obhájení 4. 2. 2016, viz odkaz.
Mgr. Jozef Baus, opakované zahájení 13. 10. 2015, obhájení 14. 4. 2016, viz odkaz.
MgA. Benedikt Tolar, zahájení 4. 2. 2016, obhájení 2. 2. 2017, viz odkaz.
akad. mal. Martin Zbojan, Ph.D., opakované zahájení 24. 11. 2017, obhájení 5. 10. 2018, viz odkaz.
MgA. Barbora Klímová, ArtD., zahájení 9. 3. 2018, obhájení 5. 10. 2018, viz odkaz.
Mgr. Václav Magid, zahájení 24. 11. 2017, obhájení 11. 1. 2019, viz odkaz.
MgA. Jan Šrámek, Ph.D., zahájení 27. 2. 2020, obhájení 20. 4. 2021, viz odkaz.
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D., zahájení 30. 9. 2020, obhájení 5. 10. 2021, viz odkaz.
MgA. Vasil Artamonov, opakované zahájení 15. 6. 2021, obhájení 14. 12. 2021, viz odkaz.
MgA. Matěj Smetana, Ph.D., zahájení 15. 12. 2022, obhájení 12. 9. 2023, viz odkaz.

Obhájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. Vladimír Havlík, zahájení 11. 1. 2019, obhájení před UR FaVU 26. 6. 2019,
obhájení před VR VUT 11. 9. 2020, viz odkaz
. Jmenován profesorem 15. 12. 2020.

Zahájená habilitační řízení

akad. soch. Martin Zet, opakované zahájení 20. 2. 2014, viz odkaz.
MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D., zahájení 31. 5. 2023, viz odkaz.
MgA. Břetislav Malý, zahájení 23. 5. 2023, viz odkaz.
MgA. Jiří Skála, Ph.D., zahájení 28. 2. 2024.

Zastavená habilitační řízení

akad. mal. Daniel Brunovský, zahájení 4. 4. 2013, habilitační přednáška neobhájena,
řízení zastaveno 9. 10. 2014, viz odkaz.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík, zahájení 13. 10. 2015, viz odkaz.

Související dokumenty

Odpovědnost: Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.