Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem/profesorkou

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem uskutečňuje Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v oboru Výtvarná tvorba na základě akreditace MŠMT ČR ze dne 28. 4. 2011, resp. rozhodnutí NAU ze dne 19. 12. 2019, které platnost akreditace prodloužilo o dalších 10 let. Postup stanoví Směrnice rektora č. 9/2018 a Směrnice děkana č. 5/2018. Při vyplňování žádosti je třeba použít tiskopisů, které jsou zveřejněny společně se směrnicemi (tiskopisy jsou dostupné zde). Agendu spjatou s habilitačními a jmenovacími řízeními administruje Jana di Lenardo společně s proděkankou pro vědu a kvalitu. Podklady k zahájení řízení musí uchazeč/ka předložit děkanovi minimálně dva měsíce před jednáním Umělecké rady FaVU, na němž se bude projednávat složení habilitační, resp. hodnotící komise. Oborová kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na FaVU VUT najdete zde.

Obhájená habilitační řízení

Mgr. Irena Armutidisová, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 20. 9. 2012, viz odkaz.
Mgr. výtv. um. Pavel Korbička, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 20. 9. 2012, viz odkaz.
Mgr. František Kowolowski, zahájení 20. 9. 2012, obhájení 3. 12. 2012, viz odkaz.
akad. mal. Tomáš Lahoda, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 4. 4. 2013, viz odkaz.
Mgr. Tomáš Medek, zahájení 4. 4. 2013, obhájení 28. 11. 2013, viz odkaz.
MgA. Filip Cenek, zahájení 28. 11. 2013, obhájení 17. 4. 2014, viz odkaz.
Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D., zahájení 28. 11. 2013, obhájení 9. 10. 2014, viz odkaz.
Mgr. Art. Svätopluk Mikyta, zahájení 20. 2. 2014, obhájení 5. 2. 2015, viz odkaz.
MgA. Luděk Rathouský, zahájení 20. 2. 2014, obhájení 19. 3. 2015, viz odkaz.
MgA. Mikuláš Macháček, zahájení 5. 2. 2015, obhájení 4. 2. 2016, viz odkaz.
Mgr. Jozef Baus, opakované zahájení 13. 10. 2015, obhájení 14. 4. 2016, viz odkaz.
MgA. Benedikt Tolar, zahájení 4. 2. 2016, obhájení 2. 2. 2017, viz odkaz.
akad. mal. Martin Zbojan, Ph.D., opakované zahájení 24. 11. 2017, obhájení 5. 10. 2018, viz odkaz.
MgA. Barbora Klímová, ArtD., zahájení 9. 3. 2018, obhájení 5. 10. 2018, viz odkaz.
Mgr. Václav Magid, zahájení 24. 11. 2017, obhájení 11. 1. 2019, viz odkaz.
MgA. Jan Šrámek, Ph.D., zahájení 27. 2. 2020, obhájení 20. 4. 2021, viz odkaz.
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D., zahájení 30. 9. 2020, obhájení 5. 10. 2021, viz odkaz.

Zahájená habilitační řízení

akad. soch. Martin Zet, opakované zahájení 20. 2. 2014, viz odkaz.
MgA. Vasil Artamonov, opakované zahájení 15. 6. 2021, viz odkaz.

Zastavená habilitační řízení

akad. mal. Daniel Brunovský, zahájení 4. 4. 2013, habilitační přednáška neobhájena,
řízení zastaveno 9. 10. 2014, viz odkaz.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík, zahájení 13. 10. 2015, viz odkaz.

Obhájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. Vladimír Havlík, zahájení 11. 1. 2019, obhájení před UR FaVU 26. 6. 2019,
obhájení před VR VUT 11. 9. 2020, viz odkaz
. Jmenován profesorem 15. 12. 2020.

Související dokumenty

Odpovědnost: Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.