Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem uskutečňuje Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v oboru Výtvarná tvorba na základě akreditace MŠMT ČR ze dne 28. 4. 2011, resp. rozhodnutí NAU ze dne 19. 12. 2019. Postup stanoví Směrnice rektora č. 9/2018 a Směrnice děkana č. 5/2018. Obě směrnice jsou závazné a navzájem se doplňují, takže je nezbytné, aby se uchazeč/ka řídil/a podle obou zmíněných norem. Při vyplňování žádosti je třeba použít tiskopisů, které jsou zveřejněny společně se směrnicemi (tiskopisy jsou dostupné zde). Oblast habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem má ve své kompetenci proděkanka pro vědu a kvalitu Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. Agendu spjatou s habilitačními a jmenovacími řízeními vyřizuje Hana Křížová. Oborová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FaVU VUT najdete zde. Podklady k zahájení řízení musí uchazeč/ka předložit děkanovi minimálně 2 měsíce před jednáním Umělecké rady FaVU, na němž se bude projednávat složení habilitační, resp. hodnotící komise.

Obhájená habilitační řízení

Mgr. Irena Armutidisová, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 20. 9. 2012, viz odkaz.
Mgr. výtv. um. Pavel Korbička, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 20. 9. 2012, viz odkaz.
Mgr. František Kowolowski, zahájení 20. 9. 2012, obhájení 3. 12. 2012, viz odkaz.
akad. mal. Tomáš Lahoda, zahájení 1. 3. 2012, obhájení 4. 4. 2013, viz odkaz.
Mgr. Tomáš Medek, zahájení 4. 4. 2013, obhájení 28. 11. 2013, viz odkaz.
MgA. Filip Cenek, zahájení 28. 11. 2013, obhájení 17. 4. 2014, viz odkaz.
Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D., zahájení 28. 11. 2013, obhájení 9. 10. 2014, viz odkaz.
Mgr. Art. Svätopluk Mikyta, zahájení 20. 2. 2014, obhájení 5. 2. 2015, viz odkaz.
MgA. Luděk Rathouský, zahájení 20. 2. 2014, obhájení 19. 3. 2015, viz odkaz.
MgA. Mikuláš Macháček, zahájení 5. 2. 2015, obhájení 4. 2. 2016, viz odkaz.
Mgr. Jozef Baus, opakované zahájení 13. 10. 2015, obhájení 14. 4. 2016, viz odkaz.
MgA. Benedikt Tolar, zahájení 4. 2. 2016, obhájení 2. 2. 2017, viz odkaz.
akad. mal. Martin Zbojan, Ph.D., opakované zahájení 24. 11. 2017, obhájení 5. 10. 2018, viz odkaz.
MgA. Barbora Klímová, ArtD., zahájení 9. 3. 2018, obhájení 5. 10. 2018, viz odkaz.
Mgr. Václav Magid, zahájení 24. 11. 2017, obhájení 11. 1. 2019, viz odkaz.

Zahájená habilitační řízení

akad. soch. Martin Zet, opakované zahájení 20. 2. 2014, viz odkaz.
MgA. Jan Šrámek, Ph.D., zahájení 27. 2. 2020, viz odkaz.

Zastavená habilitační řízení

akad. mal. Daniel Brunovský, zahájení 4. 4. 2013, habilitační přednáška neobhájena,
řízení zastaveno 9. 10. 2014, viz odkaz.
MgA. Vasil Artamonov, zahájení 2. 2. 2017, habilitační přednáška neobhájena,
řízení zastaveno 24. 11. 2017, viz odkaz.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík, zahájení 13. 10. 2015, viz odkaz.
doc. Mgr. Vladimír Havlík, zahájení 11. 1. 2019, obhájení před UR FaVU 26. 6. 2019, viz odkaz.

Související dokumenty

Odpovědnost: Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.