Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (obor Výtvarná tvorba)

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem uskutečňuje Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v oboru Výtvarná tvorba na základě akreditace MŠMT ČR ze dne 28. 4. 2011, resp. rozhodnutí NAU ze dne 20. 12. 2019. Postup stanoví Směrnice rektora č. 9/2018 a Směrnice děkana č. 5/2018. Obě směrnice jsou závazné a navzájem se doplňují, takže je nezbytné, aby se uchazeč/ka řídil/a podle obou zmíněných norem. Při vyplňování žádosti je třeba použít tiskopisů, které jsou zveřejněny společně se směrnicemi, nebo poskytnuty na vyžádání. Oblast habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem má ve své kompetenci proděkanka pro vědu a kvalitu Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. Agendu spjatou s habilitačními a jmenovacími řízeními vyřizuje Hana Křížová.

Obhájená habilitační řízení

Mgr. Irena Armutidisová, zahájení 27. 2. 2012, obhájení před UR FaVU 20. 9. 2012, viz PDF níže.
Mgr. výtv. um. Pavel Korbička, zahájení 27. 2. 2012, obhájení před UR FaVU 20. 9. 2012, viz PDF níže.
Mgr. František Kowolowski, zahájení 20. 9. 2012, obhájení před UR FaVU 3. 12. 2012, viz PDF níže.
Akad. mal. Tomáš Lahoda, zahájení 29. 2. 2012, obhájení před UR FaVU 4. 4. 2013, viz PDF níže.
Mgr. Tomáš Medek, zahájení 4. 4. 2013, obhájení před UR FaVU 28. 11. 2013, viz PDF níže.
MgA. Filip Cenek, zahájení 28. 11. 2013, obhájení před UR FaVU 17. 4. 2014, viz PDF níže.
Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D., zahájení 28. 11. 2013, obhájení před UR FaVU 9. 10. 2014, viz PDF níže.
Mgr. Art. Svätopluk Mikyta, zahájení 20. 2. 2014, obhájení před UR FaVU 5. 2. 2015, viz PDF níže.
MgA. Luděk Rathouský, zahájení 20. 2. 2014, obhájení před UR FaVU 19. 3. 2015, viz PDF níže.
MgA. Mikuláš Macháček, zahájení 5. 2. 2015, obhájení před UR FaVU 4. 2. 2016, viz PDF níže.
Mgr. Jozef Baus, znovuzahájení 13. 10. 2015, obhájení před UR FaVU 14. 4. 2016, viz PDF níže.
MgA. Benedikt Tolar, zahájení 4. 2. 2016, obhájení před UR FaVU 2. 2. 2017, viz PDF níže.
Akad. mal. Matin Zbojan, Ph.D., znovuzahájení 24. 11. 2017, obhájení před UR FaVU 5. 10. 2018, viz PDF níže.
MgA. Barbora Klímová, ArtD., zahájení 9. 3. 2018, obhájení před UR FaVU 5. 10. 2018, viz PDF níže.
Mgr. Václav Magid, zahájení 24. 11. 2017, obhájení před UR FaVU 11. 1. 2019, viz PDF níže.

Zahájená habilitační řízení

Akad. soch. Martin Zet, znovuzahájení 20. 2. 2014, viz PDF níže.

Zastavená habilitační řízení

Akad. mal. Daniel Brunovský, zahájení 4. 4. 2013, habilitační přednáška neobhájena,
řízení zastaveno 9. 10. 2014, viz PDF níže.
MgA. Vasil Artamonov, zahájení 2. 2. 2017, habilitační přednáška neobhájena,
řízení zastaveno 24. 11. 2017, viz PDF níže.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík, zahájení 13. 10. 2015, viz PDF níže.
Doc. Mgr. Vladimír Havlík, zahájení 11. 1. 2019, obhájení před UR FaVU 26. 6. 2019, viz PDF níže.

Související dokumenty

Odpovědnost: Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.