Akreditované studijní programy na FaVU VUT

Název (kód) studijního oboru: Design (8206R100)  Intermediální a digitální tvorba (8206R132)  |  Výtvarná tvorba (8206R108)
Název studijního programu: Výtvarná umění
Kód studijního programu: B8206
Typ programu: bakalářský
Vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia (roky): 4
Jazyk výuky: čeština
Platnost akreditace do: 31.12.2024
Způsob získání akreditace: rozšíření akreditace
Datum získání akreditace: 20.10.2015
Č.j. rozhodnutí o udělení akreditace: MSMT-35052/2015
Stav akreditace: akreditováno MŠMT
Nápravná opatření: žádné nápravné opatření
Spolupráce na akreditaci/poznámka: lze přijímat do 1.11.2023
Zdroj: Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů MŠMT. Akreditované studijní programy v Informačním systému VUT.
ENGLISH Accredited Study Programmes: https://www.favu.vut.cz/en/students/programmes.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek