Detail projektu

Výzkum pro excelentní vědecké výstupy 2022

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Obsahem projektu jsou publikační výstupy a jeden aplikovaný výstup, které bude možno zařadit do kategorie excelence v oboru humantiních věd (budou splňovat nároky vykázání ve Sběru kvalitních výsledků). Prvním výstupem je účast na mezinárodní konferenci Exhibitions, New Nations and the Human Factor, 1873–1939 v Paříži, výstava, dále text v mezinárodním odborném recenzovaném časopise Art East Central, text v mezinárodním časopise Nomadic Journal a text v odborném recenzovanm časopise Královéhadecko.

Označení

FaVU-S-22-8013

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jackson Ladislav, PhDr. - hlavní řešitel
Kratochvíl Martin Dominik, MgA. - spoluřešitel
Polách Jakub, MgA. - spoluřešitel
Prokop Lukáš, BcA. - spoluřešitel
Škobrtal Petr, BcA. - spoluřešitel

Útvary

Ateliér grafického designu 1
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ateliér video
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

Výsledky

JACKSON, L. The Materiality of a Pavilion: Agency of Materials at the Czecho-Slovak Pavilion in the Turbulent Times of 1938‒1940. Institut national d’histoire de l’art in Paris: Exhibitions, New Nations and the Human Factor, 1873–1939, 2022.
Detail

JACKSON, L. Are Women from Venus? Ladislav Sutnar’s Series as a «Male Graze». In Shapes: Venus, Discourse, Photography, Drawings Unearthed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. p. 6-17. ISBN: 978-80-261-1087-3.
Detail

JACKSON, L. Co materiály chtějí? Beton, sklo a ocel v díle J. J. Polívky. Praha: Galerie Jaroslava Feragnera, 31. března 2022, 2022.
Detail

JACKSON, L. MiTOYEN: Surrealistická umělkyně mezi póly genderů a sexualit. Praha: MeetFactory, doprovodný program výstavy Studnice moudrosti, 24. února 2022, 2022.
Detail

JACKSON, L. „Filozof struktur“: Zapomnění, archiv a znovuobjevení Jaroslava Josefa Polívky. Brno: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2022.
Detail

JACKSON, L. Between Oppression and Joy, Permanent and Ephemeral, History and Memory: Collecting Queer Past in the Czech Republic. Praha: 26th ICOM General Conference 2022, 2022.
Detail

JACKSON, L.; BÁCHOR, J. F. Kostel Božského Srdce Páně v Hradci Králové: Architektura, vybavení, proměny, 1928—1932. Hradec Králové: Římskokatolické farnosti Hradec Králové – Pražské Předměstí, 2022. 64 s. ISBN: 978-80-11-01997-6.
Detail

JACKSON, L. „Odzvání se starým formám“: Spořitelna královéhradecká jako agent na poli meziválečné architektury v Hradci Králové. Královéhradecko, 2022, roč. 13, č. 1, s. 163-188. ISSN: 1214-5211.
Detail

JACKSON, L. Od konzervativismu k progresivitě a zase zpátky: Začátky revue Život na poli architektury. Život: Revue Umělecké besedy, 2022, roč. 16, č. 1, s. 116-125. ISSN: 0231-8539.
Detail

JACKSON, L. Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona, 17. 6. 2022 – 1. 1. 2023. České Budějovice: Alšova jihočeská galerie, 2022. ISBN: 978-80-7641-049-7.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš