Detail předmětu

ADHD – Intimately About Sustainability

FaVU-4ADHDAk. rok: 2022/2023

Kurz je založen na sdílení aktuálních znalostí s odbornicemi a odborníky – jak lidmi z praxe, tak s akademičkami a akademiky, kteří mají co říct k tématům, jež budou v aktuálních semestrech diskutována. Diskuzi doplní přednáškové a studijní vstupy (např. společné čtení) do dílčích témat. Tematický fokus kurzu se bude průběžně proměňovat, konstantou nicméně zůstává zaměření na grafický design ve vztahu k udržitelnosti.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu studující posílí schopnost analytického myšlení, budou schopni vést interdisciplinární dialog a formulovat kritický pohled na výzvy grafického designu a jeho v praxi v současnosti.

Prerekvizity

Předchozí zkušenost s teorií grafického designu nebo vizuální kultury není nutná.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Interaktivní přednášky, analýza sdílených studijních materiálů, prezentace hostů a společná diskuze.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je stanovena následující podmínka: aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence).

Osnovy výuky

Osnovy výuky – přesné obsazení a formát jednotlivých seminářů – se upřesňuje vždy v úvodu semestru, v němž se kurz vyučuje, a vychází z aktuálního zaměření a vymezení hlavních tematických bloků. Pro rok 2022/2023 budou ve středu zájmu témata: grafický design a gender, grafický design a průmysl, grafický design a technologie, grafický design a vzdělávací programy. Tato obecná témata se budou aktualizovat skrze výběr hostů a studijních materiálů pro semináře.

Učební cíle

Cílem předmětu je revidovat veřejně i odborně diskutovaná témata vztahující se k designu a udržitelnosti a společně reflektovat vlastní přístup k nim, možné alternativní vize a návrhy toho, jak s těmi obecnými tématy pracovat či jak s nimi již pracujeme.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě a vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

Doporučená literatura

PŘIDALOVÁ, Kateřina. Umíme změřit, proč se vyplatí investice do designu. Kreativní Česko [online]. 2021, 7. června 2021 [cit. 2021-9-27]. Dostupné z: https://www.kreativnicesko.cz/clanky/umime-zmerit-proc-se-vyplati-investice-do-designu (CS)
MINAŘÍKOVÁ, Anežka. Clara: Clara Istlerová, práce a život. 1. Praha: UMPRUM, 2020. ISBN 9788088308102. (CS)
PELOUŠKOVÁ, Klára. VE SLUŽBÁCH KLIMATICKÉ POLITIKY: Sympozium o Green New Deal a designu pro budoucnost. A2 [online]. 2020, 2020(07) [cit. 2021-9-27]. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2020/7/ve-sluzbach-klimaticke-politiky (CS)
GIACCARDI, Elisa a Johan REDSTRÖM. Technology and More-Than-Human Design. Design Issues [online]. 2020, 2020(4), 12 [cit. 2021-9-27]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/338954996_Technology_and_More-Than-Human_Design (EN)
PATER, Ruben. Caps Lock: How Capitalism Took Hold Of Graphic Design, And How To Escape From It. 1. Valiz, 2021. ISBN 9789492095817. (EN)
AL-DUJAILI, Dalia. It’s not you, it’s me! Lucienne Roberts exhibits her break-up letter to graphic design. It's Nice That [online]. 2021 [cit. 2021-9-27]. Dostupné z: https://www.itsnicethat.com/news/lucienne-roberts-perhaps-its-not-you-its-me-a-to-z-graphic-design-240921?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=intsocial&utm_content=fbregular&fbclid=IwAR1ZAGbHL8b-206KSHjDaeScxekJckkvjWmYBLCf3UdrrfwEWQnjKrTU-no (EN)
BENBRAHIM, Dina. What does a feminist graphic design history in the United States look like? Alphabettes [online]. 2020, 2020 [cit. 2021-9-27]. Dostupné z: https://www.alphabettes.org/what-does-a-feminist-graphic-design-history-in-the-united-states-look-like/ (EN)
WILTSE, Heather. Relating to Things: Design, Technology and the Artificial. Bloomsbury Visual Arts, 2020. ISBN 1350124257 (EN)
ZYLINSKA, Joanna. AI Art – Machine vision and warped dreams. [online].[cit. 2021-9-27]. Dostupné z: http://openhumanitiespress.org/books/download/Zylinska_2020_AI-Art.pdf?fbclid=IwAR3prjfTWx4yQcdcv30w7rMbvVJKkKcz9ZIotut1iG3UF_G0qReo_e4GC5c (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor