Detail předmětu

Seminář k disertační práci 1

FaVU-3SDP1Ak. rok: 2022/2023

Seminář k disertační práci je základní platformou pro pravidelné setkávání školitele a doktoranda/ky. Hlavním cílem semináře je průběžně vést práci na disertačním projektu – jak na jeho textové části, tak na tvůrčím výstupu (dle specifické odborné profilace doktoranda/ky). Obsah semináře vždy reflektuje fázi, v jaké se studium nachází – sleduje v tomto smyslu individuální studijní plán. Zatímco v prvních semestrech je seminář zaměřen především na heuristiku, a jeho podstatou je tak například doporučování odborné literatury a dalších relevantních zdrojů (jako jsou různé archivy, instituce a konkrétní osoby) a konzultování průběžně dosahovaných poznatků, v dalších semestrech se pozornost postupně upíná k vlastnímu výzkumu a k práci na vlastní disertační práci v obou jejích aspektech.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Příprava ke státní doktorské zkoušce a upřesnění disertačního projektu.

Prerekvizity

Nejsou.

Literatura

Monografické publikace, sborníky a periodika dle individuálního zaměření jednotlivých studentů DSP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace se školitelem.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet, podmínky pro jeho získání definuje školitel doktoranda.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Konzultace doktoranda/doktorandky se školitelem.

Cíl

Platforma pro konzultování disertačního projektu doktoranda/doktorandky se školitelem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočet je udělen školitelem na základě plnění individuálního studijního plánu, respektive na základě plnění úkolů stanovených v souvislosti s prací na disertačním spisu a disertačním tvůrčím projektu pro jednotlivé semestry doktorského studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný