Detail předmětu

Art, Commerce, Power

FaVU-ACP-LAk. rok: 2022/2023

Kurz se bude zabývat vztahem obchodu s uměním a jeho vztahu s mocenskými strukturami. Jak vzniká hodnota? Na úvod začneme sondou do Holandska 17. století do období tulipánového šílenství a následným splasknutím této spekulativní bubliny. Jaká je souvislost mezi tulipánovými cibulkami a artefakty Damiana Hirsta? Podnikneme také několik výletů do 18.a 19. století (trh s uměním v Anglii, obchod s luxusním zbožím v předrevoluční Paříži), budeme se zabývat tím, jakou roli měla institucionalizace umění a ukotvenost umělce v těchto strukturách na jeho komerční úspěšnost. Jaká je souvislost mezi potřebami státu, firem, či bohatých jednotlicvů reprezentovat se uměním a jaký to má vliv na formu, disciplínu, žánr a obsah takového umění? Porovnáme manuál vyhodnocování uměleckého díla s texty kritizující stanovování hodnot uměleckého díla. Budememe se zabývat tím, jakými narativy se vytváří normy toho, kdo je umělec*umělkyně, jaký mají ke svému konání mít přístup a proč umění nefunguje tak, jak jiné ekonomiky; mj. si budeme pokoušet  stexty Hanse Abbinga odpovídat otázku "proč jsou umělci chudí." Dále se podíváme na to, jaké pravidla, normy a očekávání fungují v soukromých galeriích (na základě sociologické studie Olava Veltuise), či na to, jak je sbírání umění jedním z prostředků investic a spekulace. Na závěr kurzu se podíváme na souvislost brand identity v oblasti čisté komerce mezi brand identity umělce či uměleckého díla. A úplně na závěr - trochu obecné kritiky neoliberalismu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studující získají povědomí o proměnách utváření tržních i symbolických hodnot uměleckých děl a umělce/umělkyně na základě analýzy narativů a uměleckých institucí, především z perspektivy sociologie a umělecké kritiky. 

Prerekvizity

Studenti musí zvládat angličtinu nejméně výborně na úrovni B2, všecky texty jsou v angličtině na akademické úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět má charakter semináře - klíčový je vstup studenta. Výuka se sestává z krátké písemné reflexe daného textu a následné diskuse témat v něm obsažených.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí napsat uspokojivě všechny testy.

Osnovy výuky

Osnova kurzu se shoduje s výčtem literatury. Každý seminář se budeme věnovat jednomu textu.

Učební cíle

Studenti by si po absolvování kurzu měli uvědomit hlubší souvislosti mezi tvorbou hodnot, společenskou poptávkou, společenským statusem a symbolickým kapitálem a dělbou moci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka - max. dvě absence.

Základní literatura

Goldgar, Anne. Tulipmania. (EN)
Abbing, Hans. Why Are Artists Poor. (EN)
Perry and Cunningham. Academies, Museums, and Canons of Art (EN)
Solkin, David. Painting for Money. The Visual Arts and the Public Sphere in 18th Century England. (EN)
Graw, Isabelle. High Price: Art Between the Market and Celebrity Culture. (EN)
Velthuis, Olav. Talking Prices: Symbolic Meaning of Prices on the Market for Contemporary Art. (EN)
Adam, Georgina. The Dark Side of the Boom. The Excesses of the Art Market in the 21st Century. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor