Kabinety s celofakultní působností

 • Kabinet 3D technologií

  Kabinet, který vznikl z potřeby zabezpečit celofakultní výuku předmětů v oblasti 3D tisku, 3D skenování a CNC a robotického obrábění. Personálně i technologiemi je kabinet navázán na 3D studio, které již od roku 2007 na půdě fakulty úspěšně realizuje technologicky náročné prostorové zakázky s využitím jedinečného know-how a metod digitálního sochařství. 

  Více informací

 • Kabinet audiovizuálních technologií

  Kabinet, který je na fakultě od roku 1999 garantem základní audiovizuální gramotnosti studujících. Kromě zabezpečení výuky celofakultních kurzů v oblasti audiovize, je kabinet využívaným meziateliérovým pracovištěm, řešícím praktické dokončení novomediálních projektů studentů a studentek všech ateliérů. Kabinet poskytuje konzultace studujícím v oblasti zpracování fotografie, videa, zvuku a interaktivních realizací a disponuje prezentační i produkční technikou, kterou si může bezplatně zapůjčit celá akademická obec fakulty. Kabinet je rovněž frekventovaným školicím pracovištěm doktorandů a doktorandek.

  VÍCE INFORMACÍ

 • Kabinet designu

  Kabinet designu vznikl v roce 2023 z potřeby zabezpečit chod nově akreditovaného studijního programu Design. Kromě profesně orientovaných kurzů z oblasti designu koordinuje provoz vybraných celofakultních dílen a pracovišť.

  Více informací

 • Kabinet tradičních médií

  Kabinet tradičních médií vznikl na konci roku 2018 transformací Kabinetu večerní kresby. Kromě nezbytného zázemí pro kurzy večerní kresby, zabezpečuje výuku v oblastech technologie malby a klasických grafických technik.

  Více informací

 • Dílny

  Vedle kabinetů, které se kromě zabezpečení technologického zázemí ateliérům podílejí na výuce odborných předmětů, disponuje fakulta několika sdílenými servisními pracovišti.

  Více informací

.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek