Kabinety s celofakultní působností

 • Kabinet 3D technologií

  Kabinet, který vznikl z potřeby zabezpečit celofakultní výuku předmětů v oblasti 3D tisku, 3D skenování a CNC a robotického obrábění. Personálně i technologiemi je kabinet navázán na 3D studio, které již od roku 2007 na půdě fakulty (pod záštitou Ateliéru sochařství 1) úspěšně realizuje vysoce technologicky náročné prostorové zakázky s využitím jedinečného know-how a metod digitálního sochařství. 

  Více informací

 • Kabinet audiovizuálních technologií

  Kabinet, který je na fakultě od roku 1999 garantem základní audiovizuální gramotnosti studentů. Kromě zabezpečení výuky celofakultních kurzů v oblasti audiovize, je kabinet využívaným meziateliérovým pracovištěm, řešícím praktické dokončení novomediálních projektů studentů všech ateliérů. Kabinet poskytuje konzultace studentům v oblasti zpracování fotografie, videa, zvuku a interaktivních realizací a disponuje prezentační i produkční technikou, kterou si mohou zapůjčit studenti a zaměstnanci fakulty. Kabinet je rovněž frekventovaným školicím pracovištěm studentů doktorského studia.

  VÍCE INFORMACÍ

 • Kabinet informačních technologií

  Kabinet, který od založení fakulty zajišťuje chod její počítačové sítě (školní počítače a servery, datové rozvaděče a přepínače, strukturovaná kabeláž, koncové telefonní linky, přístupové body bezdrátové sítě atd.), stará se o počítačovou učebnu a studovnu. Poskytuje konzistentní uživatelské prostředí pro všechny aktuálně používané počítačové platformy (centrální přihlašovací systém), provoz e-mailu, jmenné služby, databázové služby, souborové služby a též komplexní webhosting včetně virtualizačních služeb. Zajišťuje rovněž výuku předmětu Základy výpočetní techniky. V neposlední řadě se podílí na integraci fakultní studijní agendy s centrálním Informačním systémem VUT.

  Více informací

 • Kabinet tradičních médií

  Nejmladší kabinet ve struktuře fakulty, který vznikl na konci roku 2018 transformací Kabinetu večerní kresby. Kromě nezbytného zázemí pro celofakultně povinné kurzy kreslení, zabezpečuje výuku v oblastech technologie malby a klasických grafických technik.

  Více informací

 • Dílny

  Vedle kabinetů, které se kromě zabezpečení technologického zázemí ateliérům podílejí na výuce odborných předmětů, disponuje fakulta několika sdílenými servisními pracovišti.

  Více informací

.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek