Celosemestrální a intenzivní letní kurzy pro širokou veřejnost v roce 2023 (archiv: 20242022, 2021, 2020).

 • Odpolední semestrální kurz kresby
  7. 9. – 14. 12. 2023

  Pravidelný odpolední semestrální kurz kresby pro veřejnost. Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na výtvarných uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě. Kurz je zároveň vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky. V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků, čemuž je přizpůsoben také individuální program koncipovaný pro každého.

  Více informací

 • Letní kurz kresby aktu a figurální kresby
  7.–11. 7. 2023

  Intenzivní 5denní kurz, který se každoročně koná o letních prázdninách, jehož náplní je kresba aktu, figury a portrétu podle živých modelů a sádrových odlitků. Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům o kresbu figury a uchazečům o studium na uměleckých výtvarných školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Karin Pisaříkové
  Místa: umění – terapie – rituál
  3.–5. 7. 2023

  Kurz zaměřený na průzkum umělecké praxe z pohledu kulturní antropologie, osobní mytologie a ekologie. Bude se zaměřovat na hledání rovnováhy soukromého a sdíleného v rámci přírodního prostředí a ve vzájemné interakci.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Oldřicha Moryse
  Ateliér Divočina
  4.–8. 7. 2023

  Kurz je výzvou ke společně strávenému času v divočině. Pět dnů mimo civilizaci bude naplněno pozorováním, meditací, ale také tvůrčí činností, nezbytnou k přežití.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Kači Olivové
  If you are brave enough, turn your body over
  10.–14. 7. 2023

  Kurz o různých aspektech těla, performance a sdílení. Ekofeminismus, sex pozitivita, witches, queerness a nenormativita. Prostor pro zranitelnost. Praktické fyzické myšlení o feministických tématech týkajících se tělesnosti, stereotypů, identity, nenormativity, sexuality, ekologie a emocí.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Jana Picka
  Remixování obrazového materiálu pomocí AI – Remix vlastní tvorby
  10.–14. 7. 2023

  Cílem kurzu je reinterpretace, nebo lépe řečeno remix vlastní (ideálně starší) tvorby zúčastněných za použití difuzní techniky umělé inteligence, hledání nových možností a cest ve vlastních, třeba i dávno zapomenutých, odložených, nedokončených či pouze naznačených projektech.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Kateřiny Blažkové Spáčilové Sítotisk od Warhola po..., Brno tiskne pro...
  12. 7. 2023

  Krátké šestihodinové zasvěcení do sítotiskové techniky s přesahem do dějin umění.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI: Škola Venduly Chalánkové
  Stylizovaný autoportrét
  31. 7. – 4. 8. 2023

  Kurz zaměřený na tématiku portrétu a autoportrétu. Od klasických skic přes koláž k malbě. Inspirováno autoportréty z dějin umění a unikátní tvorbou lektorky.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Jany Babincové
  Konceptuální tendence v abstraktní malbě
  24.–27. 7. 2023

  Kurz zaměřený na medium malby, vývoj experimentálních malířských technik, s důrazem na inspirační zdroje. Součástí kurzu je teoretický úvod, několikahodinová přednáška s projekcí.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Anežky Hoškové
  Audiovizuální subkultury
  24.–28. 7. 2023

  Hlavní praktickou náplní bude vytváření kreseb a koláží do fanzinu a společného Collab sketch booku. Kurz bude zaměřen mimo jiné na současnou kresbu a malbu. Seznámíte se s aktivitami známého promotérského kolektivu A.M.180, které zahrnují především výstavní, kurátorskou a promotérskou činnost. Dozvíte se o vývoji kultury DIY v souvislosti s plakáty, letáky, merchem.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI: Škola Oldřicha Bystřického
  Zprostředkování, interpretace a učení (o) umění
  9.–11. 8. 2023

  Kurz aktivuje proces interpretace a zprostředkování uměleckých děl minulosti. Prozkoumáme kulturní dědictví z různých dob (výtvarné umění a architekturu včetně veřejného prostoru), které se nachází v Brně. Jak naložit s nesoučasným uměním a čím může inspirovat naše kritické a kreativní myšlení dneška?

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI: Škola Jana Krtičky
  Zvuk a prostředí
  14.–18. 8. 2023

  Kurz zaměřený na aktivaci citlivosti k zvukovému prostředí, které nás obklopuje. Představí zúčastněným problém zvukového umění a akustické ekologie a umožní jim do tohoto pole aktivně vstoupit. Budeme se učit naslouchat svému okolí.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Štěpána Brože a Vasila Artamonova
  Kurz malířství
  22.–24. 8. 2023
  25.–27. 8. 2023

  Cílem kurzu je zúčastněné seznámit s formálními základy malířské práce prostřednictvím klasického žánru portrétu a zátiší a tyto poznatky pak aplikovat na osobní práce jednotlivých zúčastněných tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich záměrům.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Natálie Sodomkové
  Digitální ilustrace
  9.–11. 8. 2023
  23.–25. 8. 2023

  Kurz zaměřený na ilustraci a tvorbu za pomoci současných technologií. Zúčastnění v kurzu si osvojí práci s displejovým tabletem (Huion) a softwarem Adobe Photoshop. Důležitou součástí kurzu je seznámení se s použitím, výhodami a nevýhodami digitální ilustrace.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Daniela Jeníkovského
  Unity
  8.–10. 8. 2023

  V kurzu se jedná o základní představení prostředí Unity a jeho existujících funkcií, které umožňují vytvořit 3D hru bez potřeby programování. Budeme pracovat s rozšířením ProBuilder, které umožňuje pracovat s 3D objekty a prostředím bez potřeby externích nástrojů.

  Více informací

 • LETNÍ ŠKOLY ALUMNI:
  Škola Vojtěcha Vaňka a Georgije Aru
  3D modelování
  15.–17. 8. 2023

  Kurz základů 3D grafiky a modelování pro veřejnost. V tomto kurzu se zúčastnění naučí pracovat v programu Blender.

  Více informací

 • Odpolední semestrální kurz kresby
  16. 2. – 18. 5. 2023

  Každoroční semestrální kurz. Náplní kurzu je výuka kresby podle předlohy: zátiší – portrét – figura – akt. Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě. Kurz je vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky ke studiu na uměleckých školách. V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků.

  Více informací

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek