Celosemestrální a intenzivní letní kurzy pro širokou veřejnost v roce 2021 (archiv: 2024202320222020).

 • Odpolední semestrální kurz kresby
  9. 9. – 9. 12. 2021

  Každoroční semestrální kurz. Náplní kurzu je výuka kresby podle předlohy: zátiší – portrét – figura – akt. Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě. Kurz je vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky ke studiu na uměleckých školách. V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků.

  Více informací

 • Odpolední semestrální kurz digitální ilustrace
  7. 10. – 2. 12. 2021

  Ateliér herních médií FaVU VUT nabízí odpolední kurz digitální ilustrace pro veřejnost. Kurz je určen všem zájemcům o ilustraci a tvorbu za pomoci současných technologií. Účastníci kurzu si osvojí práci s displejovým tabletem (Huion) a softwarem Adobe Photoshop. Osnova témat jednotlivých lekcí zahrnuje figurální, krajinné i architektonické motivy. Důležitou součástí kurzu je seznámení se s použitím, výhodami a nevýhodami digitální ilustrace. Omezený počet účastníků umožňuje důsledný individuální přístup.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  bezplatné přípravné kurzy pro studující středních škol
  podzim 2021

  FaVU VUT nabízí pro studenty a studentky středních škol zdarma tyto intenzivní krátkodobé kurzy:
  1) ... maluj v souvislostech! – kurz malby;
  2) ...tvaruj hmotu! – kurz modelování;
  3) ...hrou! – kurz herní tvorby. 

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  ani den bez čáry!
  Letní škola kresby aktu a figurální kresby
  30. 6. – 4. 7. 2021

  Intenzivní 5denní kurz, který se každoročně koná o letních prázdninách, jehož náplní je kresba aktu, figury a portrétu podle živých modelů a sádrových odlitků. Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům o kresbu figury a uchazečům o studium na uměleckých výtvarných školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  maluj v souvislostech!
  Letní škola malby 
  27. 8. – 29. 8. 2021

  Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům o studium na vysokých uměleckých školách, stejně jako milovníkům malířského média. V průběhu kurzu nás čeká malba temperou nebo olejem dle živého modelu zahrnující kompoziční a barevné řešení. Společně budeme hledat možnosti, jak o malbě a malbou hovořit. Cílem kurzu je účastnice a účastníky seznámit s formálními základy malířské práce skrze klasické médium malby portrétu a zátiší a tyto poznatky pak aplikovat na osobní práce jednotlivých účastnic a účastníků tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich záměrům.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  mysli tělem!
  Letní škola tělového designu
  19. 7. – 22. 7. 2021

  Kurz je zaměřen na roli těla v současném umění. Zájemci si v kurzu vyzkouší, jak je možné pracovat s tělem prostřednictvím jeho obrazu, jeho pohybu či zvuku. Z hlediska formy si účastníci kurzu vyzkouší práci s fotografií, s videem, se zvukem, performativní přístupy i materiálovou práci s textilem. Kurz je vhodný také pro uchazeče o studium na vysokých uměleckých školách, především v mutlimediálních oborech.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  podtlakem i hloubkou!
  Letní škola sítotisku a grafických technik
  9. 8. – 12. 8. 2021

  Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům o tradiční grafické techniky a sítotisk. Zájemci z řad veřejnosti si v kurzu vyzkouší základní grafické techniky tisku z hloubky a z výšky. V sítotiskové dílně pak zkusí práci tisku z plochy na papír a textil.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU: sochej jedničkami a nulami!
  Letní škola 3D technologií
  9. 7. – 11. 7. 2021

  Kurz je určen zájemcům o vstup do světa digitálního sochařství. Účastníci kurzu se seznámí se skenováním objektů a postav pomocí 3D skeneru Sense, opravováním modelů pro tisk a základními postupy modelování ve 3D prostoru (pomocí programů Meshmixer a Blender). Výstupem jsou upravené scany modelů a vytištěný portrét na 3D tiskárně.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  pečuj o hmotu!
  Letní škola sochařství
  19. 7. – 25. 7. 2021

  Sedmidenní sochařský kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Účastníci kurzu se seznámí s materiály, hmotou a anatomií člověka. Mohou dále rozpracovat a technicky řešit vlastní umělecké projekty. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v sochařských technikách, si v kurzu osvojí základní návyky a zručnosti.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  hrou!
  Letní škola herní tvorby
  27. 7. – 29. 7. 2021

  Ateliér herních médií nabízí kurz herní tvorby. Je otevřen úplným začátečníkům nebo uchazečům o studium v této oblasti. Cílem letošního kurzu je vytvoření hratelného prototypu jednoduché digitální hry typu Asteroids. Pro dosažení takového cíle využijeme tři následující softwary: vývojové prostředí Unity, 3D grafiku Blender a 2D grafiku Adobe Photoshop.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  hudbuj!
  Letní škola elektronické hudby se zaměřením na klubovou scénu
  12. 7. – 16. 7. 2021

  Kurz je určen všem, které zajímá elektronická hudba, hudbu dělají nebo ví, že dělat chtějí, a to trochu jinak. Během pěti intenzivních dnů budeme hrát společně i sami, naučíme se ovládat různé nástroje, seznámíme se s jazykem elektronických nástrojů i žánrů, ale budeme o hudbě i mluvit. Budeme mluvit o hudbě jako o jazyku, o kulturním pozadí. Budeme diskutovat o tom, jak vypadá budoucnost elektronické hudby, jak souvisí s minulostí a třeba o tom, jestli všechna hudba patří všem a jak v tom najít sebe.

  Více informací

 • TVOŘ OBSAH I FORMU:
  napiš dějiny jinak!
  Letní škola dějin současného umění, které nikoho zas tak moc nezajímá
  2. 8. – 6. 8. 2021

  Fakulta výtvarných umění VUT pořádá Letní školu dějin umění, které nikoho zas tak moc nezajímá. Lektoři vám během týdenního kurzu nabídnou vhled do tvorby vybraných jedinců nebo skupin, jež jsou z nejrůznějších důvodů oficiálním kánonem opomíjeny. Program se bude sestávat z frontálního výkladu, diskuzí, praktických workshopů a večerních promítání. Formát kurzu umožňuje zohlednění specifických potřeb každého účastníka a účastnice. Kurz je určen všem, kdo mají zájem rozšířit si obzor o uměleckou tvorbu nacházející se mimo rámec „klasického“ příběhu umění a společně debatovat o tom, proč je jeho podoba zrovna taková, jaká je.

  Více informací

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek