Detail projektu

Výzkum pro excelentní publikační výstupy 2021

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Obsahem projektu jsou dva publikační výstupy a jeden aplikovaný výstup, které bude možno zařadit do kategorie excelence v oboru humantiních věd (budou splňovat nároky vykázání ve Sběru kvalitních výsledků). Prvním výstupem bude několik let připravvoaná monografie Mýtus architekta: Jan Kotěra 150, na níž se podílí vedle FaVU také UMPRUM a AVU a byla podpořena Ministerstvem kultury ČR. Předkladatel je jejím hlavním editorem.Druhým výstupem bude studie v recenzovaném vědeckém časopise a třetím výstava v Galerii FaVU na podzim roku.

Označení

FaVU-S-21-7358

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jackson Ladislav, PhDr. - hlavní řešitel
Polách Jakub, MgA. - spoluřešitel

Útvary

Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ateliér grafického designu 1
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

JACKSON, L. Queer domesticita: prostor, design, každodennost. Pardubice: Ústav historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Paradubice, 2021.
Detail

JACKSON, L. „Divná bytost“: Jiří Karásek ze Lvovic a queer sběratelství. Praha: Společnost pro queer paměť, 2021.
Detail

JACKSON, L. Obrazy architekta: Texty o Janu Kotěrovi. In Mýtus architekta: Jan Kotěra 150. Praha; Hradec Králové: Vysoká škola uměleckoprůmyslová; Akademie výtvarných umění; Nakladatelství Pravý úhel, 2021. s. 206-215. ISBN: 978-80-907128-5-0.
Detail

JACKSON, L. Praha–Tokio: Paralely, nebo vztahy?. Praha: ERA Media, s. r. o., 2021. s. 10-11.
Detail

JACKSON, L. Jacques and Jacqueline Groag, Architect and Designer: Two Hidden Figures of the Viennese Modern Movement. Design and Culture, 2021, vol. 13, no. 3, p. 1-3. ISSN: 1754-7083.
Detail

JACKSON, L. Československý konstruktér globální moderny. Praha: Art+Antiques, Artantiques media, s.r.o., 2021. s. 60-65.
Detail

JACKSON, L.; BÁCHOR, J. „Radostný interiér“: Byt Vladimíra Kazdy v Hradci Králové od architekta Vladimíra Grégra. Královéhradecko, 2021, roč. 12, č. 2021, s. 173-190. ISSN: 1214-5211.
Detail

JACKSON, L. Raumplan nebo Raumform? Heinrich Kulka a architekti vídeňského školení ve východních Čechách. Metodické centrum moderní architektury NPÚ: Národní památkový ústav, 2021.
Detail

JACKSON, L. A Touch of Genius or Pragmatic Exchange? Czech Architects and Engineers in Frank Lloyd Wright’s Service. In Od dějin umění k uměleckému dílu: Cesty k porozumění vizuální kultuře. Brno: Books and Pipes a Masarykova Univerzita, 2021. p. 345-360. ISBN: 978-80-7485-247-3.
Detail

JACKSON, L. "Není tu také rázovitých lidí": Jan Kotěra ve Spojených státech. In Mýtus architekta: Jan Kotěra 150. Praha; Hradec Králové: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; Akademie výtvarných umění v Praze; Pravý úhel, 2021. s. 78-99. ISBN: 978-80-907128-5-0.
Detail

JACKSON, L. Jan Kotěra a Akademie výtvarných umění. In Mýtus architekta: Jan Kotěra 150. Praha; Hradec Králolvé: Akademie výtvarných umění; Vysoká ěškola uměleckoprůmyslová; Nakladatelství Pravý úhel, 2021. s. 114-128. ISBN: 978-80-907128-5-0.
Detail

JACKSON, L. Nový styl pro novou republiku: Představa Jana Kotěry o reprezentaci Československa. In Mýtus architekta: Jan Kotěra 150. Praha; Hradec Králové: Vysoká škola uměleckoprůmyslová; Akademie výtvarných umění; Nakladatelství Pravý úhel, 2021. s. 156-174. ISBN: 978-80-907128-5-0.
Detail

JACKSON, L. Architektovy obrazy: Texty Jana Kotěry. In Mýtus architekta: Jan Kotěra 150. Praha; Hradec Králové: Vysoká škola uměleckoprůmyslová; Akademie výtvarných umění; Nakladatelství Pravý úhel, 2021. s. 186-192. ISBN: 978-80-907128-5-0.
Detail

JACKSON, L.: Královéhradecký architektonický manuál; 32 hesel pro Královéhradecký architektonický manuál. Třída Karla IV. 714/5, 500 02 Hradec Králové. URL: http://kam.hradcekralove.cz. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

ŠIMKOVÁ, M.; SOLČÁNI, J.; MATĚJOVÁ, A.; VOLFOVÁ, M.; KUČERÁK, M.; KRÁLÍKOVÁ, L.; LUNGOVÁ, B.; JACKSON, L.: Doktorandská konference FaVU / Prezentace výstupů SpV 2021. Brno (27.01.2022)
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš