Detail projektu

Padesatky.info. Provoz a rozšíření veřejně přístupných webových stránek, zaměřených na průzkumy československé vizuální kultury

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2017

O projektu

Padesatky.info jsou veřejně přístupným webovým projektem, který se zabývá průzkumy československé vizuální kultury. Jeho cílem je archivovat, studovat, zpracovávat a publikovat audiovizuální materiál z oblastí dosud přehlížených tradičními dějinami umění, jako je propagační grafika, novinová a časopisecká ilustrace a karikatura, užitý film (zejména naučný, instrukční a školní), diafilmy a diafony atd. Důležitou součástí projektu jsou rovněž audiovizuální záznamy rozhovorů s výtvarníky, činnými ve sledovaném období. Rozšířením webových stránek o veřejně přístupný on-line archiv audiovizuálních materiálů usilujeme o hlubší porozumění československým dějinám po druhé světové válce.

Popis anglicky
Padesatky.info are publicly available Web site project, which deals with the surveys of Czechoslovak visual culture. Its goal is to archive, study, process and publish audiovisual material from areas not yet overlooked traditional art history, such as promotional graphics, newspaper and magazine illustration and cartoon, used film (especially educational, instruction, and school), diafilmy, and diafony, etc. An important part of the project are also audiovisual recordings of interviews with artists, law enforcement agencies in the period considered. Extending Web sites about a publicly accessible online archive of audiovisual material, we strive for a deeper understanding of the history of Czechoslovakia after World War II.

Klíčová slova
webový projekt; československá vizuální kultura; archivace; audiovize

Klíčová slova anglicky
Web project; Czechoslovak visual culture; Archiving; Audiovision

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ryška Pavel, MgA., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Děkanát
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)
Děkanát FaVU
- odpovědné pracoviště (10.11.2016 - nezadáno)
Kabinet audiovizuálních technologií
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií

- plně financující

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš