Detail předmětu

Action Media for Exchange Students - Winter

FaVU-MEES-WAk. rok: 2022/2023

Kurz je organizován jako výzkum akčních médií. Je strukturován podle výběru významných témat, která se v akčním umění objevila v průběhu 20. a 21. století.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studující budou schopny/i:
- identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých děl a kolektivních hnutí akčního umění;
- identifikovat a popsat současné domácí a zahraniční umělecké trendy v akčním umění;
- porovnat a zdůraznit rozdíly v postojích jednotlivých umělců;
- aplikovat základní terminologii oboru na konkrétní umělecká díla;
- analyzovat současné trendy v oblasti akčního umění;
- popsat prostředky použité k realizaci konkrétního díla akčního umění.

Prerekvizity

Obecný zájem o akční média a perfromance art. Schopnost pracovat s akademickými texty a dalšími zdroji v anglickém jazyce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Podle počtu přihlášených studentů se mění charakter kurzu od standardní výuky (přednášky a semináře včetně facilitovaných diskusí na základě materiálů poskytnutých učitelem) až po individuálnější práci založené na konzultacích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje při splnění těchto podmínek: účast na semináři + prezentace seminární práce (15-20 min.) včetně obrazové dokumentace; obsah práce buď vychází z témat probíraných v průběhu semestru nebo může korespondovat i s tématem semestrální, případně závěrečné práce v ateliéru, kde student působí. Seminární práce se odevzdává také v digitální podobě.

Osnovy výuky

1. STÁLÝ ŽIVOT (objekt) - POZOROVÁNÍ
- Ticho, Skok do prázdna, Happening & Art-Life, Tma & Světlo,
- Smysly a živly, Objekty, Čas, Partitura a archiv,

2. PORTRÉT (předmět) - VÝRAZ (obraz)
- Umělec a model & živé obrazy, Výpověď & publikace, Identita & maska,
- Autenticita & obraz, Osobnost & gesto, Móda & stylizace

3. PROSTOR (vnější prostředí - architektura / mentální rozměr)
- LAND ART - Intervence & participace, Performativní ARCHITEKTURA
- KONCEPTUÁLNÍ UMĚNÍ, DUCHOVNÍ ROZMĚR, MÝTUS A RITUÁL

4. FIGURA (tělo) - (vnitřní prostor / soukromí a intimita / emocionální rozměr)
- Mužské tělo, Umělé-kybernetické-tělo, Ženské tělo
- SM, LGBT, Porno-Prostitutka-Erotika

5. OBJEKT V POHYBU (stroj / robot) - MECHANICKÝ RYTMUS (UMĚNÍ A TECHNOLOGIE)
- Média a robotika, VIDEO - Performance a instalace,
- Hi-Tech & VR, Explozivní procesy, SOUND ART


6. FIGURA V POHYBU (gesto / tanec / hlas) - BIOLOGICKÝ RYTMUS
- Gesto, AKCIONISMUS, GUTAI, BUTO
- Tanec, hlas a řeč, ZVUKOVÁ POEZIE,

Podrobnosti: https://performance.ffa.vutbr.cz/en/media_action/

Učební cíle

Hlavním cílem kurzu je seznámit studující s klíčovými akčními umělci a jejich významnými díly.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Očekávána je účast alespoň 50 % (neodúvodněná vyšší absence lze kompenzovat odevzdáním náhradního úkolu - po dohodě s vyučujícím).

Základní literatura

GOLDBERG, RoseLee. Performance art: from futurism to the present. 3rd ed. New York: Thames & Hudson, 2011. World of art. ISBN 978-0500204047. (EN)
GOLDBERG, RoseLee. Performance: live art since 1960. New York: Harry N. Abrams Publishers, 1998. ISBN 9780810943605. (EN)
HENRI, Adrian. Total art: environments, happenings, and performance. New York, N.Y. [u.a.]: Oxford Univ. Pr, 1974. ISBN 0195199340. (EN)
MARTEL, Richard. Art Action, 1958-1998. Québec: Éditions Intervention, 2001. ISBN 2-920500-19-8. (EN)
Schimmel, Paul & Stiles, Kristine. Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979. London: Thames and Hudson, 1998. ISBN 0500280509 (EN)
WARR, Tracey. a Amelia. JONES. The artist's body. Abridged, rev. and updated [ed.]. New York, NY: Phaidon, 2012. ISBN 9780714863931. (EN)

Doporučená literatura

BERGHUIS, Thomas J. Performance art in China. Hong Kong: Timezone 8, 2006. ISBN 9889926598. (EN)
ALEXANDRA MUNROE. Japanese art after 1945: scream against the sky ; New York, NY: Abrams, 1994. ISBN 0810925931. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZST-BX bakalářský

    obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program ZST-NX magisterský navazující

    obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor