Detail předmětu

Grafické techniky - lept

FaVU-1GTLEPTAk. rok: 2021/2022

Kurz je koncipován jako cyklus přednášek a navazujících praktických cvičení, zaměřených na lept – techniku tisku z hloubky. V tomto kurzu je pozornost věnována zejména technice čárového leptu, akvatinty, rezerváže a měkkého krytu. Důraz je kladen na individuální výběr praktických činností. V rámci jednotlivých hodin se studenti seznámí s prací v leptací dílně a pracovními postupy. Součástí kurzu bude možnost práce v grafické dílně v otevřených hodinách. Část výkladu bude věnována současným trendům a autorům, kteří s leptem pracují.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu se studující budou orientovat v postupech a možnostech grafických technik leptu. Budou si vědomi/y místa leptu v kontextu současné umělecké teorie i praxe.

Prerekvizity

Základní předpoklady k výtvarné činnosti.

Literatura

KREJČA, Aleš. Grafické techniky. Vyd. 2. V Praze: Aventinum, 1994. 206 s. ISBN 8071516388.
Slovník světové kresby a grafiky. Překlad Petr Adler - Miloslava Neumannová - Anita Pelánová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1997. 510 s. ISBN 8020705503.
ODEHNAL, Antonín. Grafické techniky. Vyd. 1. V Brně: Střední škola uměleckých řemesel v Brně, 1996. 90 s. ISBN 80-902275-0-3.
RAMBOUSEK, Jan. Slovník a receptář malíře-grafika. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.
MARCO, Jindřich. O grafice : kniha pro sběratele a milovníky umění. Praha: Mladá fronta, 1981.
Jiří Bouda - Jaroslav Kaiser - Miroslav Kudrna (eds.).Česká grafika 20. století : [ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar]. Praha: Sdružení českých umělců grafiků Hollar, 1997. 325 s. ISBN 80-902405-0-X.
JUNA, Zdeněk. Lept a příbuzné techniky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.
RAMBOUSEK, Jan. Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1957. 206 s.,
BALEKA, Jan. Výtvarné umění : výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 429 s. ISBN 8020006095.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická cvičení, teoretické přednášky, analýza děl, praktické ukázky.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:
- účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení úkolu vypracovaného na základě zadání po dohodě s přednášejícími
- odevzdání splněných zadaných úkolů
- v zápočtovém týdnu studenti předloží praktický úkol dle zadání formulovaného v první třetině kurzu. Nad každým projektem proběhne diskuze s vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Představení konkrétní techniky: lept
2. Představení konkrétní techniky: lept
3. Tvorba a konzultace návrhu a volba vhodné techniky
4. Tvorba a konzultace návrhu a volba vhodné techniky
5. Tvorba a konzultace návrhu a volba vhodné techniky
6. Realizace vypracovaného návrhu v zvolené technice v průběhu dílenských hodin
7. Realizace vypracovaného návrhu v zvolené technice v průběhu dílenských hodin
8. Realizace vypracovaného návrhu v zvolené technice v průběhu dílenských hodin
9. Realizace vypracovaného návrhu v zvolené technice v průběhu dílenských hodin
10. Tisk matrice
11. Tisk matrice
12. Tisk matrice

Cíl

Cílem kurzu Grafické techniky – lept je nabídnout studentům základní orientaci v možnostech tisku z hloubky na základě praktických cvičení zaměřených na již složitější a technicky náročnější grafické techniky. Předmět bude posilovat schopnost studentů uvažovat o leptu v kontextu současného umění. Důraz bude kladen na správnost technologických postupů navazujících na tradiční grafické techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v prostorách grafické dílny FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě individuálních konzultací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor