Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Malířství 1 - letní

FaVU-M1M1-LAk. rok: 2021/2022

Studenti se účastní ateliérové výuky se studenty bakalářského stupně a aktivně se na ní podílejí. Zpracovávají semestrální (případně ročníkové) téma s ohledem na svůj dlouhodobý individuální projekt.
Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.
Je na čase nevidět obraz jen jako informaci (nevyžádanou), ani pod problematickým úhlem aktuálnosti, jako předmět určený k analýze (analýza je spojena s ničením, pozorování s tvorbou - A. Tarkovskij), ale jako setkání, jako pokus či příležitost uvidět. Ostatně takto lze chápat každou skutečnost. A pro autora přece jen otázka zda je pro něj obraz oknem, zrcadlem, rozostřeným zrcadlem, "pomalovanou deskou", objektem, stavbou, jazykem (to vždycky?), znamením, výdělkem (taky?), vyvrženou "taškou".....

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti prokážou tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu. Zvládají pracovat samostatně, mají schopnost reflexe a inovace, orientace v kontextech, které prokazují při práci na zvoleném tématu.

Prerekvizity

Schopnost realizovat osobní magisterský program.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových i individuálních konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Prohlubování teoretických a technologických znalostí podle individuálního zaměření studenta.

Učební cíle

Samostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta. Rozvíjení témat vychazejících z kontextů předchozí vlastní práce, mapování dalšího možného prostoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Nicolas Bourriaud: Postprodukce, Tranzit 2004
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Doporučená literatura

Jaroslav Vančát:Tvorba vizuálního zobrazení, Karolinum 2000
Miroslav Petříček:Úvod do současné filosofie, Herrmann a synové 1992
Marta Filipová,Matthew Rampley:Možnosti vizuálních studií,Barrister/Principal 2008

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.