Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Herní média - zimní

FaVU-M1MU-ZAk. rok: 2021/2022

Studentky a studenti se soustředí především na rozplánování předloženého magisterského projektu. Následně ve vztahu k tématu projektu prohlubují své teoretické, technické i praktické dovednosti. Cílem společných konzultací je hledat nejlepší možné řešení projektu a předcházet nežádoucím kolizím. Studentky a studenti vytváří a prezentují průběžný vývoj projektů či jednotlivých prototypů. Jednotlivá řešení ať už koncepčního nebo technického rázu probíhají individuálně, dle povahy projektu a potřeb. Dílčí ateliérové úkoly jsou plněny s ohledem na diplomovou práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studentky a studenti zvládají analyzovat potenciální kolize uvnitř magisterského projektu. Následně jsou schopni těmto kolizím předcházet, zejména za pomoci prototypování jednotlivých částí projektu. Paralelně zhodnocují projekt také na teoretické úrovni.

Prerekvizity

Předložený autorský projekt, je předpokladem vstupu do magisterského stupně studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studentky a studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné představit navržený magisterský projekt a jeho vývoj. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky, případně průběžné výsledky práce na magisterském projektu.

Osnovy výuky

Individuální konzultace magisterské práce
Kontextové srovnání a zařazení díla
Analýza rizik a kolizí v projektu
Prototypování

Učební cíle

Studenti upevňují koncepci a rozvíjí všechny aspekty svého magisterského projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Základní literatura

Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture (EN)
Jesse Schnell, The Art of Game Design: A Book of Lenses (EN)
www.videoherniobcasnik.cz (CS)
https://kotaku.com/ (EN)
https://www.rockpapershotgun.com/ (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.