MgA.

Vojtěch Vaněk

FaVU, AHM – vedoucí

vanek@favu.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

MgA. Vojtěch Vaněk

Kontakty

Fakulta výtvarných umění

Ateliér herních médií, vedoucí

E-mailvanek@favu.vut.cz

Centrum výzkumu, vědecký pracovník
Vzdělávací počítačová hra o postavení Romů ve společnosti (Technologická agentura ČR)

Komora akademických pracovníků AS FaVU, předseda komory

Akademický senát FaVU, místopředseda

Ekonomická komise AS FaVU, člen

Rada studijních programů Volné umění a Design, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.