Úspěchy a ocenění studujících a zaměstnanců

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek