Výsledky vědy a výzkumu

 • 8 Questions with Pavel Korbička

  Publikace Rok: 2020

  KORBIČKA, P. 8 Questions with Pavel Korbička. Al-Tiba9 Contemporary Art Magazine. Barcelona: Al-Tiba, 2020. p. 66-73. ISSN: 2696-2497.

 • Algorithmic - Waves

  Publikace Rok: 2020

  KORBIČKA P.; HINSDALE, J; LAWSON, S.; STEWART, J.; EREKSON, E.; STURM, B.; LIFSHITZ, Y.; TIMES WAVES COLLECTIVE;. Algorithmic - Waves. Boston: SciaArt Magazine, 2020. p. 5-6.

 • Pavel Korbička - Die Strukturierung des Raums

  Publikace Rok: 2020

  KORBIČKA, P.; KOSTADINOV, B. Pavel Korbička - Die Strukturierung des Raums. Die Strukturierung des Raums. SCOPE BLN. Berlín: SCOPE BLN, 2020. ISBN: 978-3-00-065089-5.

 • „Kde jsou naše předměty, sbírky a listinné doklady, bez nichž se naše děti nemohou obejít?“ Svoz Bauerova rampa a osud konfiskovaného majetku dědiců Viktora rytíře von Bauer Rohrfelden

  Publikace Rok: 2020

  KOŘÍNKOVÁ, J. „Kde jsou naše předměty, sbírky a listinné doklady, bez nichž se naše děti nemohou obejít?“ Svoz Bauerova rampa a osud konfiskovaného majetku dědiců Viktora rytíře von Bauer Rohrfelden. In Osudy konfiskátů. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů. Praha: Artefactum, 2020. s. 82-105. ISBN: 978-80-88283-31-7.

 • Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy

  Publikace Rok: 2020

  KOŘÍNKOVÁ, J.; CHATRNÝ, J.; ČERNOUŠKOVÁ, D. Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy. Brno: Muzeum města Brna, 2020. 494 s. ISBN: 978-80-86549-53-8.

 • Umění v architektuře na Moravě (1938-1989): proč a jak?

  Publikace Rok: 2020

  KOŘÍNKOVÁ, J.; IVÁNEK, J.; ŘÍHOVÁ, V. Umění v architektuře na Moravě (1938-1989): proč a jak?. In Sochy a města Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989. Litomyšl: Univerzita Pardubice, 2020. s. 27-38. ISBN: 978-80-7560-279-4.

 • Jihomoravský kraj

  Publikace Rok: 2020

  KOŘÍNKOVÁ, J.; ŘÍHOVÁ, V. Jihomoravský kraj. In Sochy a města. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989. Litomyšl: Univerzita Pardubice, 2020. s. 59-74. ISBN: 978-80-7560-279-4.

 • Svátosti

  Publikace Rok: 2020

  KRÁLÍKOVÁ, L. Svátosti. Praha: Wo-men, 2020. 285 s. ISBN: 978-80-907641-2-5.

 • Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici

  Publikace Rok: 2020

  MARTINEK, F. Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici. Preface. Preface. Plzeň: Institut Plzeňské diecéze Církve československé husitské, 2020. 80 s. ISBN: 978-80-907881-0-7.

 • Lidská osoba jako imago Dei

  Publikace Rok: 2020

  MARTINEK, F. Lidská osoba jako imago Dei. Communio, 2020, č. 1/2020, s. 33-36. ISSN: 1805-1243.

 • The Art of Screensaver

  Publikace Rok: 2020

  MEIXNEROVÁ, M.;. The Art of Screensaver. Paf Edition. Paf Edition. Olomouc: PAF, z.s., 2020. 360 p. ISBN: 978-80-214-5909-0.

 • Veľký Krtíš, a small town, an infrastructure space fulfilled with stories.

  Publikace Rok: 2020

  RŮŽIČKOVÁ, M.; JAMRICHOVÁ, K. Veľký Krtíš, a small town, an infrastructure space fulfilled with stories. Estetika centra a periférie - centrum a periféria estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020. p. 35-41. ISBN: 978-80-972624-3-3.

 • Když do lesa, tak v džínách

  Publikace Rok: 2020

  RYŠKA, P. Když do lesa, tak v džínách. 2020.

 • Televizní grafika

  Publikace Rok: 2020

  RYŠKA, P. Televizní grafika. Jan Rajlich 100 : Mr. Brno. Brno: Moravská galerie v Brně, 2020. s. 101-118. ISBN: 978-80-7027-325-3.

 • Som Desorganizado 2020

  Publikace Rok: 2020

  SOLČÁNI, J.; COSTA, G. Som Desorganizado 2020. Som Desorganizado 2020. Porto, Portugalsko: 2020.

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš