Detail projektu

skočit, letět, dopadnout – publikace

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Předkládaný projekt je součástí disertační práce nazvané Využití tkaného textu pro hledání rytmu, kde uplatňuji metodu "tkaného textu" v umělecké tvorbě a výzkumu. Snahou projektu je pokračovat v hledání a rozvíjení motivistických uzlů, které budou výslednou tkaninu držet pohromadě. Projekt se zaměřuje na metaforické zabydlování prostoru mezi nebem a zemí. Hlavními motivistickými uzly se stává vzdušná akrobacie, balancování mezi snem a skutečností, vztah mezi pohybem a koncentrací.

Označení

FaVU-J-22-8097

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Švecová Jana, MgA. - hlavní řešitel
Cenek Filip, doc. MgA. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Kabinet audiovizuálních technologií
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

Výsledky

ŠVECOVÁ, J. Deník pohybů světa. Deník pohybů světa. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění v Brně, 2022.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš