Detail projektu

Sound mapping: Kultúrne domy

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Projekt nadväzuje na mapovanie gemerskej Gotickej cesty (Sound mapping: Gemer; 2018). Upriamuje pozornosť na modernistické domy kultúry - ako miznúce miesta na mape, ktorých význam je transformovaný nástrojmi práce a obchodu. Cez akustické mapovanie interiéru chce dať "hlas" samotnému priestoru, jeho aktérom a poukázať na to, akým spôsobom sa môže formovať budúci stav krajiny a priestoru v kontexte ekologických zmien a to prostredníctvom špekulácií a hľadania spoločných paralel s mechanikami zabúdania a miznutia mapovaných budov a ich okolia.

Označení

FaVU-J-20-6380

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Solčáni Ján, Mgr.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Cenek Filip, doc. MgA.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Kabinet audiovizuálních technologií
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš