Detail projektu

Výtvarné intervence v galerijní praxi a prezentace umění za hranicemi galerie

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

O projektu

V centru zájmu předkládaného projektu stojí výzkum dílčích témat, která se vážou k fenoménu výstavní prezentace uměleckých artefaktů v tradičních galeriích formou autorských intervencí a také k instalaci trvalých objektů mimo výstavní prostory. První etapa obou částí projektu spočívá ve výzkumu současné domácí i zahraniční galerijní i mimogalerijní praxe, v druhé etapě pak dojde k návrhu a realizaci výtvarných intervencí do výstavních expozic a krajinného reliéfu.

Označení

FAVU-S-18-5464

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kořínková Jana, Mgr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ambrůz Jan, prof. akad. soch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Cenek Filip, doc. MgA.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Gabriel Michal, prof. akad. soch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hauser Filip, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hosnedlová Klára, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Jambor Petr, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Klodová Lenka, doc. Mgr.A, Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Šrom Samuel, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Váňa Dušan, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ateliér kresby a grafiky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ateliér sochařství 1
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ateliér sochařství 2
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ateliér tělového designu
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kabinet audiovizuálních technologií
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

Jana Kořínková. Obydlí na míru moderního člověka. Nový dům Brno 1928. Architektúra & urbanizmus, 2018, č. 1-2, s. 147-149. ISSN: 0044-8680.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. O domech smutku a zpomaleném času. ERA 21, 2019, č. 1, s. 15-16. ISSN: 1213-6212.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. Vánoce. Christmas 1914-1937. Vánoce. Christmas 1914-1937. Brno: Fakulta výtvarných umění VUT, 2019. ISBN: 978-80-214-5758-4.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. Adolf Loos a konfiskované vzpomínky rodiny Viktora rytíře von Bauera-Rohrfelden. mimo edici. mimo edici. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2018. 167 s. ISBN: 978-80-214-5653-2.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš