Detail projektu

Překlad vybraných textů z webového projektu Padesatky.info

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

O projektu

Padesatky.info jsou veřejně přístupným webovým projektem, který se zabývá průzkumy československé vizuální kultury. Od roku 2010 pravidelně zveřejňuje ilustrované texty a dokumenty o československé vizuální kultuře. Ilustrované články na webových stránkách Padesatky.info jsou v současné době dostupné pouze v češtině. Rádi bychom možný dosah informací o československé vizuální kultuře rozšířili překladem vybraných textů do angličtiny. Předpokládaný rozsah překladatelských prací je 50 normostran (1 ns = 1800 znaků). Vybrané články by nejprve měly projít jazykovou korekturou a po přeložení také kontrolou rodilým mluvčím. Anglická verze stránek si rovněž vyžádá určité úpravy stávajícího webu.

Klíčová slova
webový projekt, československá vizuální kultura, archivace, studium, publikace

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ryška Pavel, MgA., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Děkanát
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (24.10.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií

- částečně financující

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš