Detail projektu

Prostorový akt - jevy a tělesnost v prostoru, na teoretickém podkladě fenomenologických proudů filozofie

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Při naši výzkumné práci se zaměříme na perspektivu fenomenologické filozofie, pro kterou je tělo jako objekt a zároveň subjekt vnímání jedním ze základních témat. Fenomenologický přístup se ve své analytičnosti a širokém záběru všech možných rozměrů vnímání blíží způsobu umělecké konceptuální práce, tak jak jej chce jak Ateliér tělového designu tak Ústav navrhování (ateliér Ponešová/Foretník) aplikovat.

Označení

FA/FAVU-S-15-2725

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klodová Lenka, doc. Mgr.A, Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Buganská Petra, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Foretník Jan, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Kilhof Markéta, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Kleinerová Zuzana, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Kohoutková Karolína, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Matoušek Jaroslav, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Mihola Václav, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Mikušková Nina, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Novotná Tereza, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Obršál Norbert, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)

Útvary

Ateliér tělového designu
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta architektury
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav navrhování
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 128 s. ISBN: 978-80-214-5303-6.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš