Detail projektu

Prostorový akt - jevy a tělesnost v prostoru, na teoretickém podkladě fenomenologických proudů filozofie

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Při naši výzkumné práci se zaměříme na perspektivu fenomenologické filozofie, pro kterou je tělo jako objekt a zároveň subjekt vnímání jedním ze základních témat. Fenomenologický přístup se ve své analytičnosti a širokém záběru všech možných rozměrů vnímání blíží způsobu umělecké konceptuální práce, tak jak jej chce jak Ateliér tělového designu tak Ústav navrhování (ateliér Ponešová/Foretník) aplikovat.

Označení

FA/FAVU-S-15-2725

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér tělového designu
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta architektury
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav navrhování
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 128 s. ISBN: 978-80-214-5303-6.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš