Detail projektu

Umění na VUT

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Podstatou předkládaného projektu je detailní průzkum historických souvislostí a vývoje výuky uměleckých disciplín na Vysokém učení technickém v Brně od roku 1899 do současnosti a reflexe role VUT jako stavebníka od počátků po současnost. Třetí část projektu otevírá spektrum témat, spojených se vznikem, vývojem, proměnami FaVU, které budou sledovány z hlediska fakulty, univerzity, kulturního prostředí Brna a působení pedagogů, studentů i absolventů v nejširších kulturních souvislostech včetně mezinárodních.

Označení

FA/FAVU-S-14-2407

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér sochařství 2
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ateliér performance
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta architektury
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; VRABELOVÁ, R.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umení, 2014. 96 s. ISBN: 978-80-214-5088-2.
Detail

LUNGOVÁ, B.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; VATULÍKOVÁ, A. Paměť FaVU. Sonda jednoho ročníku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. 180 s. ISBN: 978-80-214-5089-9.
Detail

VRABELOVÁ, R.; SEDLÁK, J.; HRUBÝ, J.; SVOBODOVÁ, Š.; OBRTLÍK, J. Paměť budov. Architektura staveb Vysokého učení technického v Brně. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění., 2014. 96 s. ISBN: 9788021450882.
Detail

ONDRAČKA, P. Sláva Oskara Brázdy. Kontexty, 2016, roč. VIII, č. 1, s. 27-42. ISSN: 1803-6988.
Detail

ONDRAČKA, P.; MAIXNER, M. Výtvarníci na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. 102 s. ISBN: 978-80-214-5090-5.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš