Cyklus KInG FaVU VUT

V akademickém roce 2021/2022 a 2022/2023 je pro studentky a studenty doktorského studijního programu organizován cyklus interaktivních seminářu a prezentací, jehož cílem je zvýšit kvalifikaci doktorandů a doktorandek a lépe je připravit pro budoucí práci ve vědě a uměleckém výzkumu. Nabízené vzdělávací aktivity jsou v celkovém rozsahu více než 24 hodin a jsou realizovány nad rámec vzdělávacího plánu akreditace doktorského studia, část aktivit se realizuje v anglickém jazyce. Cyklus se obsahově zaměří i na témata, která přímo souvisí s aktuálním uměleckým výzkumem a uměleckou praxí, přizváni jsou expertky a experti aktivní v oblastech kulturního a kreativního průmyslu a také specialisté v oblasti ekonomických a strategických aspektů fungování kultury a umění. Cyklus je realizován v rámci projektu OP VVV s názvem Kvalitní interní granty VUT (KInG VUT, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948).

Letní semestr 2022/2023

Úterý 9. 5. 2023, 16:15–18:15 hod., Základy projektového řízení a příprava projektové žádosti – seminář povede Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.: Fundraising  typy projektů, struktura financování a typy projektových výzev

Projektový specialista Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., na semináři představí typy VaV projektů, vhodnou strukturu jejich financování, včetně zdrojů a také typy výzev, které se v daném oboru vyhlašují. Součástí semináře bude možnost konzultovat konkrétní projektové záměry, studentů a studentek doktorského studia.  

Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., je projektový manažer a specialista s dlouhodobou praxí v oblasti VaV projektů a jejich řízení (https://www.favu.vut.cz/fakulta/organizacni-struktura/projektovy-manazer). 

Zimní semestr 2022/2023

Pondělí 12. 12. 2022, 13–15 hod., Specifika národních a mezinárodních VaV projektů – seminář povede Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.: Projekt specifického výzkumu – průvodce podáním a realizací projektu

Informační školení, které doktorandkám a doktorandům objasní specifika projektů SpV. Kromě základních informací souvisejících s podáním a realizací SpV projektů, se seminář zaměří na změny a novinky v segmentu uměleckého výzkumu, pravidla týkajíci se výstupů SpV projektů v oblasti aplikovaného výzkumu a také na podmínky pro publikaci výsledků výzkumu z oblasti informačních technologií i z oblasti sociálních a humanitních věd (Ford 5 a 6). Část semináře bude věnována individuálním dotazům a konkrétním tématům doktorských uměleckých výzkumů na FaVU VUT.

Seminář se uskuteční hybridní formou: osobně (pracovna doktorandů č. 333, budova U2, 3. NP vpravo) a prostřednictvím MS Teams (Tým: Doktorandi FaVU). Seminář povedou proděkanka pro vědu a kvalitu Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D., a koordinátorka doktorského studia Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.

Letní semestr 2021/2022

Úterý 15. 2. 2022, 13–15 hod., Specifika národních a mezinárodních VaV projektů – seminář povede Mgr. Mária Beňačková Rišková: Nový evropský Bauhaus – politický projekt, finanční mechanismus, hnutí?

Jedním z hesel Nového evropského Bauhausu (NEB) je, že jde o kulturní projekt, jehož cílem je naplnit závěry Evropské zelené dohody. Trojice udržitelnost - inkluze - estetická nebo kulturní hodnota se stala pro organizátory NEB z Evropské komise v roce 2021 mantrou. Mária Beňačková Rišková je členkou kulatého stolu a spoluautorkou koncepčního materiálu NEB, který představuje základní teze a možná řešení problémů způsobených změnou klimatu, specificky s pomocí kulturního a kreativního sektoru. Na základě zasvěceného pohledu představí, jaké metody používají organizátoři NEB, jaké jsou nebo budou výsledky projektu a jak lze přispět k jeho cílům. Pohovoří také o kritice projektu.

Nový evropský Bauhaus: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

Mária Beňačková Rišková je autorka, kurátorka a kulturní organizátorka, zaměřuje se na oblast designu, kulturního dědictví a multimédií. Byla součástí týmu, který založil Slovenské múzeum dizajnu, zpočátku ho vedla a později se stala ředitelkou Slovenského centra dizajnu. Od roku 2021 působí na volné noze a v posledním roce se zapojila do projektu New European Bauhaus v jeho formativní fázi jako členka kulatého stolu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. V současné době připravuje pod vedením Goethe institutu v Bratislavě a ve spolupráci s dalšími organizátory sérii aktivit inspirovaných tématy Nového evropského Bauhausu Rok péče o klima (Year of Climate Care) a koordinuje přípravu budoucí kulturní strategie Slovenské republiky 2030.

Úterý 1. 3. 2022, 13–15 hod., Specifika národních a mezinárodních VaV projektů – seminář povede Mgr. Mária Beňačková Rišková: Témata koncepčního dokumentu Nový evropský Bauhaus

Nový evropský Bauhaus (NEB) je projekt Evropské komise, který zahájila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a jehož cílem je řešit klimatickou krizi za přispění kultury a kreativních odvětví. V první fázi přípravy společných tezí a možných nástrojů pro NEB byl vytvořen poradní orgán předsedkyně, tzv. kulatý stůl na vysoké úrovni. Sami členové a členky však dávají přednost civilnějšímu označení - pracovní skupina NEB. Hlavním výstupem práce této skupiny byl v polovině roku 2021 koncepční dokument (NEB Concept Paper), v němž autoři a autorky shrnuli základní teze charakterizující trojici hodnot NEB (udržitelnost, inkluze, estetika/kulturalita). Ve druhé části představili řadu návrhů řešení problémů, které přináší změna klimatu, z nichž mnohé vyžadují také změnu pohledu na lidskou existenci v přírodních a sociálních systémech. Během přednášky a diskuse Mária Beňačková Rišková představí teze koncepčního dokumentu NEB a jejich význam.

Koncepční dokument NEB ke stažení: https://europa.eu/new-european-bauhaus/document/download/43d7b4e2-e5ec-4e0f-91f6-e738f7ebca9d_en

Mária Beňačková Rišková je autorka, kurátorka a kulturní organizátorka, zaměřuje se na oblast designu, kulturního dědictví a multimédií. Byla součástí týmu, který založil Slovenské múzeum dizajnu, zpočátku ho vedla a později se stala ředitelkou Slovenského centra dizajnu. Od roku 2021 působí na volné noze a v posledním roce se zapojila do projektu New European Bauhaus v jeho formativní fázi jako členka kulatého stolu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. V současné době připravuje pod vedením Goethe institutu v Bratislavě a ve spolupráci s dalšími organizátory sérii aktivit inspirovaných tématy Nového evropského Bauhausu Rok péče o klima (Year of Climate Care) a koordinuje přípravu budoucí kulturní strategie Slovenské republiky 2030.

Úterý 12. 4. 2022, 9–12 hod., Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář povedou Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová, Mgr. Jakub Mácha: Etika výzkumu I. 

Když jde o tzv. vstup do terénu, není ani tak důležité, jestli jste etnograf, umělkyně, novinář nebo designérka. Většinou jste v něm zároveň někým, kdo má v rukou jistou moc a zároveň trpí určitou pálčivou nepatřičností. Ne každému musí být váš zájem po chuti, ne každá instituce bude ochotně sdílet informace. V terénu vždy nějak působíme, ať už mimoděčně nebo záměrně a to vás dovede tu k poli diplomacie, jinde zase k aktivismu. Dvojice bloků přednášek a workshopů vás provede spletitostmi výzkumné etiky a různými formami angažovanosti ve výzkumném terénu. Kombinace teoretických přednášek a interaktivních diskusí a workshopů bude reagovat přímo na témata řešená přihlášenými. Obojím vás provedou Kristina Jamrichová a Jakub Mácha, jež se sami věnují aplikovaným výzkumům, aktivismu a jejich akademickým reflexím.

Kristína Jamrichová vystudovala antropologii, romanistiku a umění. Aktuálně se v rámci svých Ph.D. studií na FaVU a FF zabývá biopolitikou, formami (ne)privilegovanosti, koloniality, jinakosti a emancipace technologiemi. Ve své umělecké praxi řeší podobná témata a zkoumá možnosti etnografie jako výzvy pro současné umění. Je členkou mezioborového týmu RUVK působícího na FaVU a zabývajícího se politikou bydlení, inkluzivním urbanismem a designem aplikací pro třetí sektor.

Jakub Mácha se ve své praxi pohybuje mezi akademií, aktivismem a neformálním vzděláváním. Absolvoval trénink v sociální antropologii na FSS MUNI, spolu s Kristínou také působí na FaVU VUT v týmu RUVK. Zároveň je členem platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set, jež podporuje sociální a ekologická hnutí v ČR. V platformě také navazuje na dlouhodobé působení v oblasti neformálního vzdělávání a vytváří zde edukační metodiky v oblasti nerůstové ekonomiky.

Úterý 26. 4. 2022, 9–12 hod., Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář povedou Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová, Mgr. Jakub Mácha: Etika výzkumu II.

Když jde o tzv. vstup do terénu, není ani tak důležité, jestli jste etnograf, umělkyně, novinář nebo designérka. Většinou jste v něm zároveň někým, kdo má v rukou jistou moc a zároveň trpí určitou pálčivou nepatřičností. Ne každému musí být váš zájem po chuti, ne každá instituce bude ochotně sdílet informace. V terénu vždy nějak působíme, ať už mimoděčně nebo záměrně a to vás dovede tu k poli diplomacie, jinde zase k aktivismu. Dvojice bloků přednášek a workshopů vás provede spletitostmi výzkumné etiky a různými formami angažovanosti ve výzkumném terénu. Kombinace teoretických přednášek a interaktivních diskusí a workshopů bude reagovat přímo na témata řešená přihlášenými. Obojím vás provedou Kristina Jamrichová a Jakub Mácha, jež se sami věnují aplikovaným výzkumům, aktivismu a jejich akademickým reflexím.

Kristína Jamrichová vystudovala antropologii, romanistiku a umění. Aktuálně se v rámci svých phd na FaVU a FF zabývá biopolitikou, formami (ne)privilegovanosti, koloniality, jinakosti a emancipace technologiemi. Ve své umělecké praxi řeší podobná témata a zkoumá možnosti etnografie jako výzvy pro současné umění. Je členkou mezioborového týmu RUVK působícího na FaVU a zabývajícího se zabývá politikou bydlení, inkluzivním urbanismem a designem aplikací pro třetí sektor.

Jakub Mácha se ve své praxi pohybuje mezi akademií, aktivismem a neformálním vzděláváním. Absolvoval trénink v sociální antropologii na FSS MUNI, spolu s Kristínou také působí na FaVU VUT v týmu RUVK. Zároveň je členem platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set, jež podporuje sociální a ekologická hnutí v ČR. V platformě také navazuje na dlouhodobé působení v oblasti neformálního vzdělávání a vytváří zde edukační metodiky v oblasti nerůstové ekonomiky.

Úterý 10. 5. 2022, 9–14 hod., Základy projektového řízení a příprava projektové žádosti – seminář povedou MgA. Martina Růžičková a Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.: Praktický průvodce životním cyklem VaV projektů

Intenzivní, prakticky orientovaný seminář věnovaný projektům a grantovým výzvám s ohledem na oblast uměleckého výzkumu a uměleckou praxi. Lektorky se zaměří na specifika národních a mezinárodních VaV projektů, představí jednotlivé fáze projektu - od přípravy projektové žádosti, přípravy rozpočtu, analýzu rizik, až po praktické aplikace principů a nástrojů projektového řízení.

Martina Růžičková je designérka, umělkyně a výzkumnice. Působí jako vědecko-výzkumná pracovnice a PhD studentka na Fakultě výtvarných umění VUT. Je hlavní řešitelkou projektu vědy a výzkumu TAČR „Institut forenzního interdisciplinárního výzkumu, sociálně emancipačního designu a architektury“ a  je manažerkou týmu RUVK. Ve své práci se zabývá tím, jak může mezioborová designová praxe, a z ní vycházející metodologické přístupy, přispět k řešení komplexních problémů současnosti.

Barbora Šedivá je nezávislá kulturní manažerka, dramaturgyně a kurátorka. Zakládající členka sdružení 4AM/Fóra pro architekturu a média, od roku 2020 členka výboru Vašulka Kitchen Brno, kde aktuálně vede projekt zpracování audiovizuálního archivu a sbírky manželů Vašulkových. Od března 2021 působí i jako odborná asistentka a koordinátorka doktorandského studia na Fakultě výtvarných umění VUT. Ve své dosavadní praxi realizovala množství projektů s podporou lokálních i zahraničních partnerů – Ministerstvo kultury, Město Brno, Fondy EHP a Norska, International Visegrad Fund, European Cultural Foundation, Evropské město kultury Košice 2013, FPU a další. Je také členkou několika odborných komisí a hodnotitelkou kulturních projektů. [Barbora Šedivá CV]

Zimní semestr 2021/2022

Úterý 5. 10. 2021, 13–19 hod., Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář a terénní workshop povede Ing. arch. Roman Čerbák: (Ne)možnosti konverze – památkový, architektonický a urbanistický pohled na problematiku kulturního dědictví

Proč se málokdy podaří úspěšně naplnit tak často skloňované termíny jako „revitalizace“ či „rekonverze“? Jaký je potenciál průmyslového dědictví a nevyužívaných budov obecně? Proč to někde jde a jinde nikoliv? V teoretické části semináře budou představeny zdařilé i nezdařilé příklady nového využití a nastíněny památkové, architektonické a urbanistické aspekty procesu oživování starých budov. V terénu pak budou představeni brněnští zástupci různých přístupů i výsledků konverze.

Roman Čerbák vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu architektury VUT v Brně, s odbočkou v Liberci a Valencii. Živí se jako architekt a památkář.

Úterý 16. 11. 2021, 14–16 hod., Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář povede PhDr. Dagmar Milerová Prášková: Udržitelnost, ekologie, cirkulární ekonomika a zodpovědná spotřeba

Institut cirkulární ekonomiky vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi. Za uplynulou dobu se nám podařilo téma vnést do veřejné diskuse a v současnosti je naším hlavním cílem systémová změna. Přicházíme s novými tématy a poukazujeme na nutné akční kroky k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.

Témata první části INCIEN semináře: – Udržitelnost, ekologie, cirkulární ekonomika a zodpovědná spotřeba – Udržitelný rozvoj, dnešní situace a předpovědi – Řešení na současné problémy – CE (představení konceptu, základních principů, CE v ČR) – Udržitelnost v praxi – 3 pilíře udržitelnosti (environmentální, ekonomický a sociální) – Zodpovědná spotřeba – minimalismus a nové formy vlastnictví.

PhDr. Dagmar Milerová Prášková je projektovou manažerkou a v INCIEN se specializuje na témata zemědělství, bioekonomiky, udržitelnosti a cirkulárních zakázek. Dále má na starosti INCIEN akademii, tedy osvětové a vzdělávací aktivity Institutu, a spolupráci s českými univerzitami. Nedílnou součástí její práce je psaní článků na zpravodajský web INCIEN Zajimej.se, kde popularizuje téma bioekonomiky a výzvy, kterým v současné době čelíme v zemědělství a spotřebě potravin.

Úterý 30. 11. 2021, 14–16 hod., Duševní vlastnictví a transfer technologií – seminář a workshop povede Mgr. Stepan Vashkevich: Udržitelná spotřeba – cirkulární textil

Institut cirkulární ekonomiky vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi. Za uplynulou dobu se nám podařilo téma vnést do veřejné diskuse a v současnosti je naším hlavním cílem systémová změna. Přicházíme s novými tématy a poukazujeme na nutné akční kroky k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.

Témata druhé části INCIEN semináře a workshopu: – Současný stav textilního průmyslu a jeho negativní externality (environmentální, ekonomické i sociální) – Cirkulární móda a ekodesign – principy CE v textilním sektoru – Materiálové toky textilu – charakteristika – Cirkulární materiály, cirkulární spotřeba a alternativy k fast fashion.

Mgr. Stepan Vaskevich je specialista na cirkulární ekonomiku a cirkularitu v textilním průmyslu. Věnuje se analýzám materiálových toků, poradenství v oblasti aplikace principů cirkulární ekonomiky, zabývá se také výzkumem a osvětou. Mezi jeho další odborné zájmy patří budování strategii v oblasti implementace principů cirkulární ekonomiky, udržitelnost v akademickém prostředí a zálohové systémy. Věnuje se redaktorské práci, v minulosti vedl i zpravodajský web INCIEN Zajimej.se.

Úterý 14. 12. 2021, 14–16 hod., Základy projektového řízení – seminář povede Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS.: Národní plán obnovy – plán pro oživení a odolnost ČR

V důsledku pandemie COVID-19 prochází česká ekonomika obdobím recese. Domácí a zahraniční ochranná opatření a nejistota ohledně budoucího vývoje zasáhly domácí i zahraniční ekonomiku. Společnou reakcí zemí Evropské unie je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady a podpoří obnovu ekonomiky. Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and resillience facility, RRF). Tento nástroj má pomoci zemím EU zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace ekonomiky..

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši přibližně 7 072 mil. eur (180 mld. Kč) ve formě grantů. Plán reflektuje specifická doporučení Rady pro ČR z let 2019 a 2020 v rámci tzv. evropského semestru a jeho opatření přispívají k budování odolnosti, k digitální a zelené transformaci. Rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, kdy celkem 37 % výdajů má podporovat klimatickou tranzici a dalších 20 % pak digitální transformaci.

Mgr. Zuzana Zahradníčková, DiS. je zástupkyně ředitele odboru umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů Ministerstva kultury České republiky.

Odpovědnost: Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.