Detail předmětu

Teorie a praxe vokálního projevu 1

FaVU-1TaPVPAk. rok: 2022/2023

Předmět uvádí studenty do problematiky skrze individuální a praktické cvičení a překonávání překážek při studiu nového i opakování již nastudovaného repertoáru. Po úvodních hlasových cvičeních a rozezpívání následuje studium repertoáru založené na konfrontaci notového materiálu, který mají všichni zpěváci k dispozici, s reálným zvukem znějícím okolo. V první fázi zpěváci opakují na klavír hrané rytmy a melodie, později připojí text a frázování a skladby již zpívají bez nástrojové opory dle pokynů sbormistra. Následně vnímají okolní hlasy a skladbu se učí interpretovat dle zásad jednotlivých stylových období. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolventky*ti výuky teorie a praxe vokálního projevu – sborového zpěvu – odchází s nastudovaným repertoárem a prohloubenou schopností práce se svým hlasem. V případě trvajícího zájmu mohou pokračovat ve zpěvu ve sboru i po absolvování vysokoškolského studia, nebo se zapojit do činnosti jiného tělesa.  

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická hromadná zkouška a společný nácvik sborových skladeb.

 

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:

 • aktivní účast ve zkouškách (75% účast) 

 • účast na koncertech a vystoupeních na akcích VUT, v brněnském kulturním prostředí, na festivalech a soutěžích u nás a v zahraničí

 

Osnovy výuky

V průběhu semestru budou studována díla a skladby, které sbor přednese na domluvených kulturních společenských a jiných akcí dle potřeby školy, eventuelně externích pořadatelů kulturních akcí. Tradiční jsou vystoupení na promocích, vánočním koncertě a jednorázových příležitostech. Sbor také spolupracuje s JAMU Brno na absolventských a ročníkových koncertech studentů sbormistrovství a dirigování. 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sborového zpěvu jako možností a jednoduchou alternativou zpívaného vokálního projevu. Po prokázání základních předpokladů – hudební sluch, základy vokálního projevu – se student naučí pracovat se svým hlasem a zařadit se do pěveckého tělesa, které se zaměřuje na široký sborový repertoár. Své výkony pak může předvést na koncertech a vystoupeních jak na akcích VUT, tak v brněnském kulturním prostředí, na festivalech a soutěžích u nás a v zahraničí.  

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v aule FA Poříčí 5, 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek 18-21 hodin. Minimální účast potřebná pro získání zápočtu je 75 %. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor