Detail předmětu

Alternativní sklářská výroba 2

FaVU-1ASklV2Ak. rok: 2022/2023

Kurz je vystavěn jako série workshopů s umělkyněmi a umělci, vybranými s ohledem na přesahy v jejich tvorbě s materiálem skla. Workshopy se budou odehrávat v dílnách vybraných umělkyň a umělců, případně ve sklárně v Karlově.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu by mělo poskytnout studujícím středně pokročilé znalosti v oblasti výroby skla a technologickou a zkušenostní bázi pro vlastní experimentování v oblasti alternativní produkce skla.

 

Prerekvizity

Absolvování předmětu Alternativní sklářská výroba 1 v zimním semestru.

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Workshopy, konzultace autorské tvorby, řízené diskuze.

 

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen za účast na workshopech a odevzdání návrhu, respektive hotového skleněného artefaktu využívajícího některého z postupů představených v semestru.

 

Osnovy výuky

Termíny workshopů budou upřesněny před začátkem semestru, prostřednictvím VUT zpráv. Seznam oslovených umělců a umělkyň:

Jakub Petr (absolvent ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého a Ronyho Plesla na UMPRUM v Praze; umělec a pedagog, jehož tvorba zasahuje do popularizace vědy a nových médií, často obsahující sklo)  

Miroslava Ptáčková (absolventka doktorského studia na UTB ve Zlíně v oboru Design skla; umělkyně zabývající se sklem jak ve vlastní tvorbě, tak i v kurátorské a publikační práci)

Irena Czepcová (umělkyně, designérka a pedagožka na UTB ve Zlíně, v ateliéru Design skla; spoluzakladatelka studia „penocze“) 

Dagmar Petrovická (umělkyně, designérka a produkční; absolventka ateliéru skla doc. ak. mal. Ilji Bílka na UJEP; spoluzakladatelka „penozce“)

Petr Stanický (umělecký sklář a pedagog na UTB ve Zlíně, osobitá sklářská tvorba s mnoha zkušenostmi)

Johan Petrla a Tomáš Kučera (Johan Petrla je absolvent ČVUT, nyní provozuje vlastní huť s Tomášem Kučerou ve Světlé, zároveň jsou oba tito designéři / skláři aktuálně studenty ateliéru skla na UMPRUM v Praze). 

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření zkušenostní báze studujících s alternativními způsoby výroby / manipulace skla.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude probíhat formou výjezdů do skláren/ateliéru umělců začleněných do programu. K udělení zápočtu je vyžadována účast na alespoň pěti workshopech. 

 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor