Detail předmětu

Aplikovaná herní studia - výzkum a design

FaVU-1AHS-LAk. rok: 2022/2023

Student v průběhu kurzu získá poznatky aplikovatelné nejen v akademické sféře, ale i v profesním prostředí. Témata přednášek jsou strukturována do několika tematických bloků rozdělených na zkoumání a využívání her ve výzkumu, zkoumání průmyslu a analyzování herního publika. Studenti získají jak teoretické znalosti nutné pro hlubší pochopení her a herní kultury, tak i vybrané metody, kterými lze tato témata zkoumat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Filozofická fakulta (FF MU)

Výsledky učení předmětu

Schopnost připravit návrh aplikovaného výzkumu včetně prezentovatelných podkladů.

Prerekvizity

Schopnost číst texty v angličtině. Bohatá znalost herních žánrů výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, četba, aktivní účast na přednáškách (diskuze), návrh aplikovaného výzkumu a jeho konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Student v průběhu semestru musí splnit průběžné seminární úkoly a vypracovat závěrečnou seminární práci (návrh aplikovaného výzkumu);
- průběžné úkoly = 40 % hodnocení
- závěrečná seminární práce = 60 % hodnocení.

Osnovy výuky

1. Formální analýza hry
2. Metodologie a vědecká paradigmata herních studií
3. Herní žánry
4. Herní průmysl a herní žurnalistika
5. Sémiotika, Kybertext
6. Narativ, diskurzivní analýza
7. Čtecí týden
8. Hráči jako publikum
9. Virtuální světy jako etnografické pole
10. Playbour a vazba na herní mechaniky
11. Crowdresearch a herní telemetrie
12. Návrh aplikovaného výzkumu

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti herních studií a představení metod a technik, kterými lze zkoumat digitální hry, jejich průmysl a publikum.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (tolerované množství absencí upřesněno v úvodu semestru).

Základní literatura

AARSETH, Espen. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. JHU Press. 1997. (EN)
AARSETH, Espen. Introduction to Gamestudies. 2001. Dostupné z: http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html (EN)
BOGOST, Ian. Persuasive games: the expressive power of videogames. London: MIT Press. c2007. (EN)
DOSTÁL, Jiří. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. In Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009. (CS)
HUNICK, LEBLANC & ZUBEK. MDA: A formal approach to game design and game research. Discovery. 3 2004, Sv. 83. Dostupné z: http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf (EN)
JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. 1. vyd. New York: New York University Press, 2006, xi, 308 s. ISBN 978-081-4742-952. (EN)
JUUL, Jesper. Half-real :video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. (EN)
MÄYRÄ, Frans. An introduction to game studies :games in culture. 1st ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2008 (EN)
SCHNELL, Jesse. The Art of Game Design. The Book of Lenses. CRC Press. 2008. (EN)
SCHULTZ, Charles, BRYANT, Robert. Game Testing Mercury Learning & Information. 2011. (EN)
WOLF, Mark J.P.; PERRON, Bernard, eds. The Video Game Theory Reader. 2003. (EN)

Doporučená literatura

BARTLE, Richard. Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players who suits MUDs. 1996. Dostupné z: http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm (EN)
ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. Essential Facts: About the computer and videogame industry - 2013. Dostupné z: http://www.theesa.com/facts/pdfs/ESA_EF_2013.pdf (EN)
GEE, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy. Palgrave. 2003. (EN)
LEVY, Luis, NOVAK, Jeannie. Game Development Essentials: Game QA & Testing. Cengage Learning. 2009. (EN)
MCALLISTER, Graham. The difference between focus testing and player testing. Edge [online]. 2012. Dostupné z: http://www.edge-online.com/features/the-difference-between-focus-testing-and-player-testinghttp://www.edge-online.com/features/the-difference-between-focus-testing-and-player-testing (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor